Efect de bumerang. Cum a fost obligată ApaServ să plătească mii de lei impozit pe un UTILAJ înregistrat drept CLĂDIRE

0
362

Un utilaj clasificat în actele contabile drept clădire a adus ApaServ Valea Jiului SA în situația de a plăti peste 7000 de lei drept impozit. Este vorba despre microhidrocentrala de la Polatiște, iar problema vine din urmă, de pe vremea în care Codul Fiscal avantaja aceste construcții. ApaServ încearcă acum să scape în instanță de plata sumei calculate drept impozit și să arate că este o eroare de înregistrare contabilă, unde nu s-a făcut defalcarea.

Evaluarea ”eronată” a ieșit la iveală după modificarea prevederilor Codului Fiscal, când a venit și decizia de impunere de la Serviciul Impozite și Taxe Locale al Primăriei Petroșani, în iune 2016. Cei de la ApaServ au conștientizat că, practic, plătesc impozit și pentru utilajul în sine, trecut ca și clădire, și care ocupă practic cea mai mare parte a suprafeței incluse în calcul. Acum le-ar vrea ”construcții speciale”, mai ales că legea i-ar avantaja. S-au adresat instanței de judecată, cerând anularea Deciziei de impunere emisă de Primăria municipiului Petroșani – Serviciul Impozite și Taxe Locale, pentru stabilirea taxei pe clădiri pentru anul 2016, cu consecința stabilirii valorii impozabile de 94.360 lei și taxei pe clădiri pentru anul 2016 de 1.226,68 lei, exonerarea de la plata obligației suplimentare reprezentând taxa pe clădiri în sumă de 7.676,32 lei și a accesoriilor de 216,05 lei.

Tribunalul Hunedoara le-a admis parțial cererea și a obligat Serviciul Impozite și Taxe Locale la restituirea sumei de 7.676,32 lei achitată cu titlu de taxă pe clădiri și a accesoriilor de 215,05 lei cu dobânzi fiscale aferente, precum și a sumei de 350 lei cheltuieli de judecată. Sentința a fost atacată cu recurs atât de ApaServ, cât și de Primăria Petroșani, dosarul ajungând pe rolul Curții de Apel Alba Iulia. În luna februarie a acestui an, instanța de recurs a dispus casarea atacate și trimiterea cauzei spre rejudecare la Judecătoria Petroșani, care a înregistrat în urmă cu doar câteva zile dosarul.

Oficialii ApaServ spun acum că, de fapt, încurcătura vine de la Consiliul Județean – proprietarul clădirilor respective și cel care a comandat evaluarea lor și a făcut înregistrarea.

”S-a făcut o evaluare a clădirilor și Consiliul Județean a concluzionat că aceasta este valoarea, având în vedere că s-au evaluat construcțiile și MHC-ul a intrat în aceeași categorie, nu au fost defalcate. Înregistrările au fost efectuate de către Consiliul Județean. Probabil aceste evaluări și modul în care se raportează organul fiscal la calculul impozitului derivă de undeva și de la data punerii în funcțiune. Atunci, la început, trebuia să fie făcută o distincție între mijloace ca și instalații și, separat, construcții. Aproximativ 70% ar constitui, de fapt, utilajele și mai puțin clădiri. Tocmai de aceea a fost contestată acea decizie a organului fiscal, motivat de faptul că în realitate sunt mai mult utilaje decât clădiri, iar impozitul este considerat ca și taxă pe clădire”, a declarat Melania Faur, șef Serviciu Juridic în cadrul ApaServ.

Ce s-a spus în instanță

Pe scurt, reprezentanții ApaServ ar vrea acum o departajare clară a utilajului reprezentat de microhidrocentrala Polatiște, față de construcția în sine și asta pentru că prevederile Codului Fiscal nu îi mai avantajează din punct de vedere financiar.  În schimb, le-ar cam vrea încadrate în categoria construcțiilor speciale, după cum s-a arătat explicit în sala de judecată.

”Obiectivul vizat de decizia de impunere face parte din categoria construcțiilor speciale din grupa 1 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr. 2139/2004, prin urmare acestea ar putea face doar obiectul impozitului pe construcții reglementat la Titlul X din Codul fiscal, nu al taxei/impozitului pe clădiri reglementat în Titlul IX Taxe și impozite locale. Pentru acest obiectiv, în ansamblul său, întrucât nu sunt exceptate clădirile în care se află instalațiile tehnologice și oricum nu sunt evidențiate distinct, poate fi calculat doar un impozit pe construcție, astfel că acesta nu poate face obiect și al taxei pe clădiri”, au spus, printre altele, în fața instanței, reprezentanții ApaServ .

ApaServ Valea Jiului SA a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 217/2007 prin reorganizarea Regiei Autonome a Apei Valea Jiului, și funcționează în directa subordine a CJ Hunedoara. Clădirile sunt proprietatea județului Hunedoara, fiind doar administrate de ApaServ. Aici intervine responsabilitatea administrației publice județene.

”În situația în care s-ar aprecia că se datorează impozit/taxă pe clădiri, baza de impozitare este eronat stabilită. Reclamanta a declarat valoarea contabilă a obiectivului „MHC Polatiste”, așa cum aceasta este înregistrată în evidențele domeniului public al județului Hunedoara, respectiv valoarea de 684.860,64 lei.

Aceasta are mai multe părți componente, iar valoarea înscrisă în declarația de impunere cuprinde atât valoarea clădirii (construcției) cât și valoarea instalațiilor tehnologice pe care le adăpostește, cu precizarea că valoarea instalațiilor tehnologice este mult mai mare decât valoarea construcției. În evidențele contabile ale ASVJ, ca de altfel și în evidențele Consiliului județean Hunedoara, care este proprietarul imobilului, aceste componente nu sunt înregistrate cu valoare distinctă”, se mai arată în documentele instanței de judecată.

Pe de altă parte, oficialii Primăriei Petroșani spun că valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa.

Mai mult, spun aceștia, raportul de evaluare a fost depus la organul fiscal de ApaServ în 10.10.2016, deci societatea a luat cunoștință că valoarea clădirii este de 684.860,4 lei, chiar și în urma reevaluării clădirii.

”Nici proprietarul clădirii, Consiliul Județean Hunedoara, și nici concesionarul, ApaServ valea Jiului SA, nu au avut în vedere prevederile în materie din Codul fiscal, în sensul că microhidrocentralele nu mai sunt scutite de la plata impozitului/taxei pe clădiri începând cu data de 01.01.2016, că valoarea impozabilă este valoarea înregistrată în contabilitatea proprietarului la data de 31.12.2015, precum și faptul că, prin raportul de reevaluare, la 31.12.2015 nu s-a defalcat valoarea clădirii de valoarea instalațiilor”, au precizat juriștii municipalității.

Recunosc că nu a  existat interes ani de zile

Oficialii Primăriei Petroșani au apreciat că este surprinzător faptul că, până în anul 2017, reclamanta a considerat că microhidrocentrala este clădire, fiind scutită de plată până la 31.12.2015, conform Codului fiscal, existând astfel un avantaj al reclamantei datorat acestui regim de clădire al microhdrocentralei, iar din anul 2016 o consideră construcție specială, deși și în anii anterior vechiul cod fiscal prevederea, la Titlul X, impozitul pe construcții.

”De la 01.01.2016, clădirile afectate hidrocentralelor nu mai sunt scutite, conform noului cod fiscal, deci nu mai era în avantajul contribuabilului în cauză să considere hidrocentrala ca fiind clădire, iar, față de această eliminare a scutirii, nici proprietarul clădirii, Consiliul județean Hunedoara, și nici concesionarul A nu au avut în vedere prevederile în materie din Codul fiscal, în sensul că că microhidrocentralele nu mai sunt scutite de la plata impozitului/taxei pe clădiri începând cu data de 01.01.2016, că valoarea impozabilă este valoarea înregistrată în contabilitatea proprietarului la data de 31.12.2015, precum și faptul că, prin raportul de reevaluare, la 31.12.2015 nu s-a defalcat valoarea clădirii de valoarea instalațiilor, împrejurare care a condus la starea de fapt prezentă”, a explicat Pirmăria Petroșani în timpul procesului.

Iar acum, reprezentanții ApaServ recunosc că într-adevăr nu a existat un interes până în 2016, când legea fiscală nu i-a mai avantajat.

”Nu a existat un  interes până în 2016, iar în 2016, când s-a constatat că într-adevăr aceste utilaje au fost luate în calcul ca și taxe pe clădiri, s-a ajuns la concluzia că, într-adevăr, cei care au făcut evaluarea imobilelor, au luat per ansamblu, ca și clădiri, și au raportat la  organul fiscal suprafața clădirilor, nu și a instalațiilor. Nu au fost defalcate. Această procedură de departajare este foarte greoaie”, a recunoscut Melania Faur.

După ce a deliberat, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus casarea sentinței Tribunalului Hunedoara și trimiterea cauzei spre rejudecare, la Petroșani.

Carmen COSMAN – PREDA

Comments

comments

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here