Finanțare pentru proiecte de interes general. Sportul și tineretul primesc peste 200.000 de lei

0
147

Proiectele de interes general din domeniul  sportului și al tineretului primesc, la Lupeni, finanțare nerambursabilă în sumă totală de peste 200.000 de lei. Primăria Municipiului Lupeni a anunțat deschiderea procedurii de selecție publică pentru finanţarea proiectelor de interes general în anul 2018.

Selecţia proiectelor, programelor, acţiunilor şi activităţilor ce vor fi finanţate cu fonduri nerambursabile din bugetul local al municipiului Lupeni în anul 2018 se va realiza potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, a legislaţiei specifice fiecărui domeniu precum şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2018.

Conform anunțului de selecție, solicitantul va depune documentaţia prevăzută în Ghidul solicitanţilor pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri publice la registratura Primăriei Municipiului Lupeni, cu sediul în Lupeni, str. Revoluţiei, nr. 2, judeţul Hunedoara, până la data de 15.06.2018ora 10:00 cu menţionarea pe plic a denumirii proiectului, adresa şi numele complet al solicitantului, domeniul pentru care se solicită finanţare cu menţiunea „a nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”.

Durata de implementare a proiectelor este anul 2018.

Suma totală disponibilă pentru finanțare nerambursabilă de la bugetul local în anul 2018 este de 200.000 lei.

Domeniile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă de la bugetul local în anul 2018 sunt:

– Sport: Suma totală disponibilă pe anul 2018 pentru sprijinul financiar al programelor sau acţiunilor sportive din Municipiul Lupeni este de 200.000 lei pentru sprijinirea programului „Sportul pentru toți.

– Tineret: Suma totală disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sau acțiunilor pentru tineret din Municipiul Lupeni este de 10.000 lei pentru sprijinirea programului „Dezvoltarea personală a tinerilor prin educație nonformală”.

Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare constituită în acest scop, în perioada 18.06.2018 – 17.07.2018.

Comisia de evaluare va comunica, la încheierea procedurii de evaluare şi selecţie, în scris, solicitanţilor respinşi motivele neacordării finanţării şi celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

Ghidul solicitanţilor poate fi procurat de la sediul Primăriei Municipiului Lupeni, camera 7 – Biroul Compartiment Juridic, telefon 0254.560725.

 

Comments

comments

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here