Contract de aproape 30 de milioane de lei, licitat de Apa Serv

148

Aproape 30 de milioane de lei fără TVA este suma pentru care operatorul regional de apă și apă uzată din Valea Jiului, Apa Serv Valea Jiului SA a scos la licitatie contractul privind “Reabilitarea retelelor de apã si canalizare Petrila”.

Potrivit Caietului de Sarcini, firma sau asocierea care va câștiga licitația trebuie să execute mai multe lucrări cuprinse în programul amplu.

Astfel, contractul viezază:

  • Reabilitare retele de apã pe o lungime de aproximativ 10km
  • Reabilitare retele de canalizare pe o lungime de aproximativ 6,4km
  • Reabilitare aductiune Petrila pe o lungime de aproximativ 4,1km;
  •  Procurare si montaj apometre

Termene: Executie de lucrãri – 24 luni + perioada de garantie – 36 luni
Valoarea estimatã a contractului este de: 29.360.796 RON si nu include sumele reprezentând ,,cheltuieli diverse si neprevazute’’.
Lucrãrile sunt realizate în cadrul Programului Operational Infrastructurã Mare, contributie UE – Fondul de Coeziune fiind de 85%; contributia publicã nationalã – Buget de Stat 13%; si contributia localã – 2%.

Pentru a putea participa la licitație, ”ofertantul trebuie sã facã dovadã cã a executat într-o perioadã de cel mult ultimii 5 ani, lucrãri duse la bun sfârsit  similare sau superioare din punct de vedere al complexitãtii cu lucrãrile ce fac obiectul prezentei achizitii a cãror valoare cumulatã a fost de cel putin 29.360.796 RON la nivelul a minimum un contract – maximum 3 contracte de lucrãri”.

Carmen COSMAN – PREDA