Fonduri de la PNDL/ Licitaţie anulată pe motiv de nelegalitate

0
244

Primăria Oraşului Petrila se vede nevoită să anuleze licitaţia pentru atribuirea contractului pentru asfaltarea străzii Dacilor din localitate, lucrări finanţate prin PNDL. Sunt acuzaţii de încălcare a legislaţiei, subliniate şi de Consiliul naţional de Soluţionare a Conestaţiilor.

Unul dintre participanţii la licitaţie a contestat rezultatul procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect „Execuție lucrări pentru obiectivul „Asfaltare strada Dacilor, orașul Petrila, județul Hunedoara».

Contestatarul a solicitat celor de la CNSC „admiterea contestației, astfel cum a fost formulată și motivată și remedierea încălcării legislației achiziției publice prin actul administrativ vătămător comunicarea rezultatului procedurii nr. 19243/08.06.2018, în sensul: – anularii comunicării rezultatului procedurii nr. 19243/08.06.2018 ca netemeinică și lipsită de fundament legal;  remedierii încălcării legislației achiziției publice, constând în aprecierea de către comisia de evaluare, în mod netemeinic și nelegal, a caracterului admisibil (acceptabil și conform) al ofertei clasate pe locul 1, mai exact al ofertantului declarat câștigător SC Nik Art Serv Cons SRL; – constatării caracterului admisibil al criticilor cu privire la inacceptabilitatea și neconformitatea ofertei clasate pe locul 1; – reevaluării ofertei clasate pe locul 1, cu respectarea documentației de atribuire, a legislației aplicabile în materia achizițiilor publice și a principiilor consacrate de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016; anulării desemnării câștigătoare a ofertei prezentate de către SC Nik Art Serv Cons SRL; – anulării, în parte, a raportului procedurii și a actelor subsecvente, în ceea ce privește evaluarea și aprecierile cu privire la admisibilitatea ofertei clasate pe locul 1 și desemnarea SC Nik Art Serv Cons SRL câștigătoare, și reevaluarea acestei oferte cu respectarea tuturor cerințelor documentației de atribuire și a dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice”.

Iar după analizarea documentelor depuse, Consiliul a dat câştig de cauză contestatorilor. Astfel, a admis contestaţia şi a dispus anularea raportului procedurii nr. 19188/07.06.2018 în partea dedicată evaluării ofertei depuse de SC NIK ART SERV CONS SRL, precum și actele subsecvente acestuia. De asemenea, CNSC a obligat autoritatea contractantă ca, „în termen de 15 zile de la primirea deciziei Consiliului, să reanalizeze oferta depusă de SC NIK ART SERV CONS SRL, cu respectarea prevederilor legale și a celor evocate în motivare”.

Anul trecut, Primăria Petrila anunţa că, pentru opt proiecte edilitare s-a obținut finanțare de la Guvern prin PNDL , unul dintre acestea fiind chiar obiectivul de investiții: ”Asfaltare strada Dacilor din orașul Petrila”.

Carmen COSMAN – PREDA

 

Comments

comments

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here