424.000 de lei pentru disponibilizaţii de la minele neviabile

Numărul angajaţilor de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului se va diminua cu 75, iar pentru acestea se va aloca suma totală de 424 de mii de lei. Termenul estimat al concedierii colective este luna septembrie 2018.

Ministerul Energiei a publicat pe site-ul său “Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanele disponibilizate de Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A”. 

Potrivit documentelor, în acest an SNIMVJ urmează să îşi restrângă activitatea şi este pusă în situaţia desfiinţării locurilor de muncă aferente, prin concedieri colective cu măsuri de protecţie socială.

“În acest sens a fost întocmit Planul de disponibilizare pentru anul 2018, care cuprinde numărul de salariaţi ce urmează a fi concediaţi precum şi măsurile de protecţie socială de care beneficiază fiecare salariat în conformitate cu prevederile legislative din domeniul protecţiei sociale. Planul de disponibilizare prevede a fi disponibilizate prin concediere colectivă în trimestrul III anul 2018, un număr de 75 persoane şi a fost supus aprobării conducerii executive şi neexecutive a societăţii precum şi acţionariatului societăţii.  Sumele necesare acordării drepturilor persoanelor disponibilizate de către societate sunt prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.256/24.04.2018”, se arată în proiectul de hotărâre de Guvern.

Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. pentru anul 2018 a fost aprobat încă din luna martie, prin Hotărârea  Guvernului nr. 61/ 2018.

Disponibilizătrile vor avea loc într-o singură etapă, în termen de 90 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a proiectului de hotărâre a Guvernului. Ministerul Energiei spune că termenul estimat al concedierii colective este luna septembrie 2018.

“Prin proiectul de act normativ se propune aprobarea sumei de 424 mii lei din bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2018 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare persoanelor disponibilizate de Societatea de Închideri Mine Valea Jiului S.A”, se mai specifică în document.

Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A şi-a început activitatea la data de 26.11.2012, dată la care a preluat de la Compania Naţională a Huilei S.A. personalul necesar desfăşurării activităţii proprii la cele 3 mine considerate necompetitive, respectiv Petrila, Paroşeni şi Uricani.

Carmen COSMAN – PREDA