Suspiciuni de fraudare a unei licitaţii de 120 de milioane. Fără firmă de colectare a deşeurilor în Valea Jiului!

Valea Jiului nu are nici acum o firmă de colectare a deşeurilor. Licitaţia organizată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara a fost anulată în instanţă. Contestatarul selecţiei de oferte a ridicat problema existenţei unei suspiciuni de fraudare a procedurii. Contractul are valoarea de 120 de milioane de lei!

Liciaţia organizată de ADI Deşeuri a fost anulată în instanţă. Mai întâi Tribunalul Hunedoara a admis contestaţia formulată de SC SUPERCOM S.A., în contradictoriu cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara, faţă de licitaţia organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 Petroşani (Valea Jiului).

“ Anulează în parte procesul-verbal intermediar nr.7/26.03.2018, şi anume menţiunile privind corectitudinea declarării ca admisibilă a ofertei asocierii SC BRAI-CĂTĂ SRL – SC TED TRANS 2002 SRL în cadrul procesului-verbal intermediar nr.2/04.12.2017, şi respectiv reluarea procesului de evaluare începând cu faza de evaluare a ofertelor financiare. Obligă autoritatea contractantă intimată la măsuri de remediere constând în reevaluarea ofertei asocierii SC BRAI-CĂTĂ SRL – SC TED TRANS 2002 SRL, în raport de legislaţia aplicabilă şi de documentele aflate în dosarul achiziţiei publice”, a decis Tribunalul Hunedoara.

Reprezentanţii ADI Deşeuri au formulat recurs, dar au pierdut şi la Curtea de Apel Alba Iulia, astfel că licitaţia trebuie reluată.

“Respinge recursul declarat de autoritatea contractantă ASOCIAŢIA DE DEZVOLTAREA INTERCOMUNITARĂ „SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR JUDEŢUL HUNEDOARA”, cu sediul în Deva, Piaţa Unirii, nr. 9, jud. Hunedoara, împotriva sentinţei 600/CA/2018 pronunţată de Tribunalul Hunedoara – Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal în dosar nr. 1430/97/2018. Ia act că intimata SC SUPERCOM SA cu sediul în Bucureşti nu a solicitat cheltuieli de judecată în această fază procesuală. Definitivă”, a decis Curtea de Apel Alba Iulia.

Contractul are o valoare este de 120 de milioane de lei.

În contestaţia formulată, cei de la Supercom au precizat că asocierea de firme căreia i-a fost atribuit contractul, respectiv SC BRAI-CĂTĂ SRL – SC TED TRANS 2002 SRL, nu îndeplinesc cerințele de bonitate, dar nici condiția experienței similare, neîncadrându-se în cerinţele caietului de sarcini. A susţinut că oferta celor declaraţi câştigători este inacceptabilă şi au acuzat autoritatea contractantă că nu a efectuat o verificare riguroasă a documentelor.

Carmen COSMAN – PREDA