“Proclamaţia de la Petroşani”. O companie de tuneluri, un campus sportiv, şi un muzeu al minelor pentru salvarea Văii Jiului (DOCUMENT)

1286

O companie de tuneluri, un muzeu al minelor de huilă, un campus sportiv, dar şi un centru pentru educarea şi formarea salvatorilor în subteran. Sunt câteva dintre propunerile de salvare a Văii Jiului, convenite în urma conferinţei desfăşurate joi la Petroşani, care ar fi trebuit să găsească soluţii pentru această zonă în contextul tranziţiei din domeniul energetic.

 

 

 

Participanţii  la conferința privind ”Regiunile carbonifere din România în tranziția energetică” au încheiat, la finalul consfătuirilor, o „Declaraţie Comună”, un document asumat, aşa cum scrie negru pe alb, de reprezentanţii Guvernului prezenţi la Petroşani ai autorităţilor publice locale din Valea Jiului, ai organizaţiilor sindicale ale minerilor din cadrul Confederaţiei Sindicale Naţionale „Meridian”.

Şi, după ce s-a cerut încă o dată, aproape imperativ,  prelungirea în regim de urgenţă de către „instituţiile competente” ale Uniuniunii Europene a cadrului legal privind acordarea ajutoarelor de stat pentru producţia de cărbune – asta deşi Decizia 787 este cât se poate de clară, are caracter de lege şi, mai mult, este asumată de oficialii guvernamentali ai României! – s-a creionat şi un „Plan de măsuri al Guvernului României şi al instituţiilor europene relevante pentru a asista tranziţia energetică în Regiunea Văii Jiului din România”.

În viziunea semnatarilor, acest plan  ar trebui să cuprindă 10 măsuri, una mai hazardată ca cealaltă. Printre altele, se vorbeşte despre investiţii în reabilitarea reţelei de termoficare din Valea Jiului, a clădărilor instituţionale şi a locuinţelor pentru creşterea eficienţei energetice, dar şi în infrastructura de transport, turism şi cea cultural – sportivă. Se cere chiar şi „construcţia unui campus sportiv care să aibă un stadion, teren acoperit, sală de sport, bază de refacere, spaţii de cazare şi servire a mesei, etc”.

De asemenea, se reia ideea înfiinţării unui parc industrial, despre care se vorbeşte de ani buni – cam în fiecare ciclu electoral – dar care niciodată nu a  fost pusă în practică.

Şi, dacă CEH tot este cu un picior în groapă, la un pas de insolvenţă & faliment, cei prezenţi la conferinţa de la Petroşani s-au gândit numaidecât la înfiinţarea unei Companii de Tuneluri şi Infrastructură Strategică Subterană „care să permită Statului Român să aibă o unitate specializată în parteneriate public- private pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere şi feroviare”. Cum minerii asistă neputincioşi la închiderea locurilor de muncă ar putea fi preluaţi, cum altfel, de viitoarea ipotetică societate.

„A venit momentul ca între provinciile istorice ale României să existe legături rapide prin tuneluri rutiere şi feroviare. Specialiştii mineri din Valea Jiului şi nu numai au competenţele profesionale şi experienţa necesară pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv strategic naţional”, au convenit semnatarii Declaraţiei Comune.

Pe de altă parte, dacă tot devin istorie, minele pot fi valorificate. Ca muzee.

„Înfiinţarea în Regiunea Văii Jiului, în Municipiul Lupeni, a Muzeului Naţional al Minelor de Huilă care să permită conservarea unei suprafeţe determinate din peisajul minier, dar şi a infrastructurii subterane. S-a mers pe componenta istorică a Minei Lupeni, a ceea ce înseamnă, istoric şi social, greva din 1929 şi cea din 1977.

Un proiect similar, care viza şi partea subterană, s-a intenţionat a fi aplicat acum câţiva ani în Aninoasa, cu finanţare de la Banca Mondială, dar după un început în forţă, totul s-a blocat. Şi asta după ce Guvernul României nu a mai vrut să finanţeze programul.

Dincolo de minerit, tuneluri sau educarea şi formarea salvatorilor în subetarn, iniţiatorii „Proclamaţiei de la Petroşani” s-au gândit şi la agroturism. Aşa că au cerut „susţinerea unui program de finanţare pentru activităţile de agroturism din regiunile miniere carbonifere în tranziţie energetică”, au convenit oficialii guvernamentali şi locali.

La Petroşani s-a desfăşurat conferința privind ”Regiunile carbonifere din România în tranziția energetică”.

Trebuie precizat că, de-a lungul timpului, Valea Jiului a fost subiectul mai multor comisii și comitete interministeriale. Au fost întocmite tot felul de strategii și proiecte de salvare a zonei. Niciunul cu vreo finalitate.

Carmen COSMAN – PREDA