Intervenţii/ Îşi unesc eforturile pentru a salva Termocentrala Paroşeni

Primăriile Petroşani şi Vulcan, dar şi Sindicatul Muntele, au formulat cereri de intervenţie în procesul dintre Termocentrala Paroşeni şi Garda de Mediu, instituţie care acum 3 ani  a dispus sistarea activităţii la producătorul de energie electrică şi termică.

Petroşaniul şi Vulcanul sunt singurele localităţi unde CET Paroşeni mai livrează energie termică în sistem centralizat, chiar dacă la Vulcan doar la instituţii şi la unii agenţi economici. Administraţiile publice locale consideră că este necesar ca termocentrala să funcţioneze în continuare, atât pentru sistemul energetic, cât mai ales pentru abonaţii cărora le livrează agent termic. Tribunalul Hunedoara, unde se judecă acest proces, a admis „cererile de intervenţie voluntară accesorie formulate de către Municipiul Petroşani, prin Primar şi Municipiul Vulcan prin Primar”.

Şi Sindicatul Muntele, reprezentativ la nivelul Complexului Energetic Hunedoara, a înaintat o cerere similară, dar magistraţii au amânat pronunţarea până după depunerea de către organismul sindical a actelor constitutive.

„Acordă termen în prezenta cauză la data de 05.11.2018 pentru când se vor cita părţile, Sindicatul Muntele cu menţiunea depunerii actelor sale constitutive”, a decis Tribunalul Hunedoara.

Noile cereri de intervenţie se adaugă celor formulate anterior în această cauză, aprobate de judecători.

În anul 2015, Garda de Mediu a dispus sistarea activității termocentralei hunedorene, din cauză că nu se încadra în normele de mediu. CEH a atacat decizia în instanţă şi la Judecătoria Petroșani compania energetică a avut câștig de cauză. Procesul s-a mutat la Tribunalul Hunedoara după ce Garda Naţională de Mediu a atacat cu apel soluţia.

Între timp, investiţia de la Paroşeni a fost finalizată. Ministerul Energiei a anunţat că, începând din 27 august 2018, Termocentrala Paroșeni din cadrul Complexului Energetic Hunedoara funcționează respectând valorile de mediu impuse de legislația europeană, după o investiție de 65,3 milioane de euro. Conform datelor tehnice, prin implementarea acestui proiect, Termocentrala Paroșeni a fost dotată cu o instalație de desulfurare care elimină 94% dintre emisiile de SO2. Investiția a fost finanțată printr-un credit de la BEI, BCR și BERD, iar lucrările au fost executate de consorțiul CNIM – LAB. Termocentrala Paroșeni are o capacitate instalată de 150 MW.

Investiția a vizat construirea unei instalații de desulfurare a gazelor de ardere, dar și schimbarea tehnologiei de colectare, transport și depozitare a zgurii și cenușii rezultate în urma procesului de ardere a cărbunelui.

CET Paroșeni funcţionează cu huilă extrasă din  Valea Jiului, faţă de Mintia und emerge cărbune din import.

Carmen COSMAN – PREDA