Minele Lupeni și Lonea pot deveni bombe cu ceas!

Foto: Arhiva

Închiderea imediată a minelor Lupeni și Lonea, respectiv fără epuizarea zăcământului aflat în exploatare, ar transforma cele două exploatări miniere în adevărate bombe cu ceas. Cel puțin acestea sunt concluziile care se desprind din studiul oficial realizat de specialiștii INSEMEX la solicitarea Complexului Energetic Hunedoara, document care va ajunge la Comisia Europeană în încercarea statului român de prelungire a vieții celor două capacități miniere. Mina Lupeni are deja în evidență 3 focuri endogene, iar la Mina Lonea sunt alte două.

Minele Lupeni și Lonea ar trebui să își înceteze activitatea extractivă la finele acestui an, conform Deciziei 787/2010 Uniunii Europene asumată și semnată de statul român. Fără cele două, însă, producția de cărbune ar fi aproape nesemnificativă. Și acum este insuficient cărbune pentru necesarul celor două termocentrale, Mintia și Paroșeni, dar după închiderea celor două mine producția ar scădea dramatic. Acestea sunt condițiile de la care s-a plecat în momentul în care s-a solicitat un studiu specialiștilor INSEMEX, document care să ateste necesitatea prelungirii perioadei de extragere subterană a huilei energetice.
Sunt motive de natură tehnică și geo-miniere deopotrivă care ar vorbi despre necesitatea prelungirii activității la cele două mine aflate pe program de închidere. Mine care, conform specialiștilor, se încadrează în categoria a II-a de risc în funcție de degajările de metan, respectiv categoria I-a din punct de vedere al degajărilor de CO2. Documentele arată că la ora actuală aproape 90% din producția exploatată la Minele Lupeni și Lonea se extrage prin metoda cu banc submniat pentru straturi groase. ”În cazul opririi exploatării fără epuizarea rezervei deschise, la contactul porțiunilor de zăcământ cu tendință de autoaprindere din spațiul exploatat se pot produce focuri sau explozii cu consecințe grave pe durata procesului de închidere”, arată documentele.
Pe de altă parte, studiul arată că huila din straturile exploatabile este inflamabilă, cu tendință de autoaprindere, ceea ce impune extragerea rezervei de cărbune, iar în condițiile unei inundări rapide a galeriilor, fără respectarea tehnologiei de închidere etapiată, în retragere, gazul metan poate migra facil și rapid în cantități mari spre suprafață, de asemenea cu pericol de autoaprindere.
Astfel, se subliniază că sucursalele miniere ca operatori minieri, titulari ai licențelor de concesiune pentru exploatare, trebuie să extragă toate rezervele deschise și pregătite, în scopul prevenirii efectelor distructive care pot să apară în urma unor posibile explozii datorate acumulărilor necontrolate de gaze, dar și al eliminării riscurilor de autoaprindere a cărbunelui. ”În caz contrar, efectele cauzate de neextragerea integrală sunt imprevizibile și pot surveni oricând, cu implicații greu de anticipat atât în ceea ce privește zăcământul, dar și legat de personalul muncitor”, mai spun specialiștii.
Ca să nu se transforme în bombe cu ceas, cele două mine ar trebui închise etapizat și, mai ales, prin epuizarea rezervelor deschise
În studiu se spune că ar fi apărut elemente suplimentare față de programul de închidere stabilit anterior, elemente care conduc la necesitatea exploatărilor deschise și după anul 2018, până la finalizarea acestora.
Mina Lupeni are deja în evidență 3 focuri endogene, iar la Mina Lonea sunt alte două.
Dacă oficialii europeni vor fi de acord, ar fi a doua prelungire a termenului de închidere, după decizia Comisiei Europene din luna februarie a acestui an, care a admis prelungirea până la finele anului 2018 activitatea extractivă de aici.

Rămân totuși niște întrebări. Oare de toate aceste condiții nu se știa și înainte de asumarea deciziei Uniunii Europene? La intrarea minelor Lupeni și Lonea pe program de închidere nu existau perimetrele respectiv în exploatare, respectiv pericolele despre care se vorbește la această oră? Sunt întrebări la care poate răspunde directorul CEH, pe care am încercat să îl contactăm.

Carmen COSMAN – PREDA