Apa Serv Valea Jiului are buget rectificat

Operatorul regional de apă și apă uzată din Valea Jiului, Apa Serv Valea Jiului SA, are buget rectificat.

Consilierii județeni au aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetul societății de apă din Valea Jiului. ApaServ Valea Jiului Petroşani, în calitate de operator regional gestionează sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţilor din Valea Jiului precum şi implementarea proiectelor de investiţii în infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri nerambursabile.

„Prin adresa nr. 36648/18.10.2018 înaintată de conducerea executivă a S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara sub nr. 15942/19.10.2018, a fost înaintată spre analiză şi aprobare, propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani. Propunerea de rectificarea a bugetului are la bază Decizia nr.106/2018 a Consiliului de Administraţie al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani privind avizarea favorabilă a propunerii de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani, şi vizează în principal următoarele: Capitolul II ”Cheltuieli totale” se majorează cu suma de 163 mii lei (…). În consecinţă, ”Rezultatul brut” al exerciţiului financiar devine 127 mii lei, iar ”Impozit pe profit” se diminuează cu suma de 26 mii lei. De asemenea, Capitolul V ”Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit” se diminuează cu suma de 137 mii lei, devenind 76 mii lei repartizat conform prevederilor Ordonanței nr.64/2001 cu modificările și completările ulterioare pentru alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende. Capitolul VIII „Surse de finanțare a investițiilor” și capitolul IX ”Cheltuieli pentru investiții” se majorează cu suma de 75 mii lei”, arată documentul.

Cosiliul Județean Huendoara este acționarul majoritar al Apa Serv Valea Jiului. Practic, UAT – Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judetean Hunedoara deţine participaţie majoritară, respectiv 52 % din capitalul social.

Carmen COSMAN – PREDA