Simpozionul internațional SESAM 2019 organizat de INSEMEX Petroșani

INSEMEX Petroşani organizează cea de-a IX-a Ediţie a Simpozionului Internaţional Securitate şi Sănătate în Muncă – SESAM 2019, cu sprijinul şi colaborarea Universităţii din Petroşani, a Inspecţiei Muncii şi sub auspiciile Ministerului Cercetării și Inovării, Academiei Oamenilor de Știință din România – AOSR şi Academiei de Științe Tehnice din România – ASTR.

Evenimentul va avea loc în data de 3 octombrie 2019, iar lucrările științifice transmise în conformitate cu tematica simpozionului, acceptate şi prezentate în cadrul manifestării vor fi publicate cu acces deschis într-un volum al MATEC Web of Conferences, publicaţie indexată în baze de date internaţionale importante pentru comunitatea academică: Scopus, CPCI (ISI Web of Science – Clarivate Analytics), CAS, Compendex, DOAJ, EBSCO, Google Scholar, Inspec, ProQuest.
Informaţii detaliate pot fi consultate pe website-ul SESAM 2019: http://sesam2019.insemex.ro