Subfiliala Crucea Roșie Petroșani – CONVOCATOR

Comitetul de conducere al Subfilialei Crucea Roșie Petroșani convoacă
ADUNAREA GENERALĂ PENTRU ALEGERI în conformitate cu Statutul Societății Naționale de Cruce Rosie.
Ședința va avea loc în data de 16 februarie 2019, ora 13,00, în Sala de Marmură a Primăriei municipiului Petroșani.

Președinte, Cristina Sîrbu