INSEMEX la 70 de ani. Planuri ambițioase pentru 2019

INSEMEX Petroșani a ajuns la 70 de ani. O vârstă frumoasă, marcată de împliniri profesionale și de realizări recunoscute pe plan național și internațional.

Iar împlinirea celor 70 de ani va fi marcată așa cum se cuvine, printr-o manifestare de excepție ce va fi organizată odată cu Simpozionul Internațional de Securitate și Sănătate în Muncă – SESAM, ajuns deja la cea de a 9-a ediție.

“Anul 2019 este un an de o importantă deosebită pentru INCD INSEMEX și marchează un moment aniversar, Institutul împlinind 70 de ani de activitate. Dorim să marcăm acest eveniment printr-o manifestare excepțională care va avea loc simultan cu Simpozionul Internațional de Securitate și Sănătate în Muncă – SESAM, eveniment bienal, care va ajunge în acest an la cea de-a 9-a ediție”, spun oficialii INSEMEX Petroșani.

Pentru acest an, reprezentanții INSEMEX Petroșani și-au propus planuri ambițioase, care să continue activitatea din ultimii ani.

Vom continua activitatea de cercetare științifică, încercând să fim parte a cât mai multor consorții pe plan național și internațional, întărind parteneriatele cu cele existente și, bineînțeles, implicându-ne și în altele noi. De asemenea, s-a elaborat un plan de cercetare pentru anul în curs, în urmă căruia a fost stabilit un număr de 13 propuneri de cercetare, care au fost evaluate și sunt eligibile la finanțare. Intenționăm să continuăm și să amplificăm contactele la nivel european și internațional și să ducem mai departe tradiția recunoașterii Institutului, aducând noi medalii și premii de la Saloane de Inventică atât naționale, cât și internaționale. Vom continuă să participăm cu interes crescut la congrese, conferințe și alte manifestări științifice pe plan național și  internațional”, au precizat reprezentanții INSEMEX.

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitatea Minera Si Protectie Antiexploziva – Insemex Petroșani a luat ființă în anul 1949 sub denumirea de “Stația de Cercetări pentru Securitatea Mineră” ca filială a I.C.E.M.I.N. București.

Înființarea ei a fost determinată de necesitatea rezolvării problemelor de tehnica securității în industria minieră din România. Numele sub care este cunoscut acest institut atât în cadrul industriei miniere, cât și în cadrul altor industrii, cum ar fi cele constructoare de mașini, electrotehnice, chimice sau petrolifere se încadrează în tradiția pe care colectivul acestuia în activitatea lor de peste 65 de ani au făurit-o.

Activitatea INSEMEX Petroșani se desfășoară în două incinte în care suprafața amenajată pentru cercetări în cele 4 pavilioane este de circa 6.000 mp, iar volumul instalațiilor de încercare compuse din tunele și galerii experimentale depășește 1.000 mc. Mai dispune de un poligon de antrenament pentru salvatori, un poligon de încercare a explozivilor de uz civil si a articolelor pirotehnice, situat la circa 5 km de orașul Petroșani, o hala de încercări pentru instalații si echipamente electromecanice.

INSEMEX își desfășoară activitatea în 4 departamente de cercetare, care cuprind 10 laboratoare specializate.

Carmen COSMAN – PREDA