APA SERV VALEA JIULUI S.A. semnează un nou contract de lucrări în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”: Lot 2: VJ-CL-09 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est”

Azi, 16 aprilie 2019, la sediul APA SERV VALEA JIULUI S.A., are loc semnarea contractului de lucrări „Reabilitare aducțiune, rețele de apă și canalizare în UAT Lupeni – LOT 2: VJ-CL-09 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est”, contract semnat între APA SERV VALEA JIULUI S.A., în calitate de Beneficiar și HIDROCONSTRUCȚIA S.A., în calitate de ofertant declarat câștigător în urma procedurii de licitație deschisă derulată pentru contractul menționat mai sus. Contractul de lucrări vizează reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, la nivelul unității teritorial-administrative Lupeni, în vederea îmbunătățirii calităţii serviciilor de apă și canalizare furnizate populaţiei, în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene și asigurarea continuităţii serviciului de alimentare cu apă 24 ore din 24.

Obiectivele specifice ale contractului de lucrări sunt:

• Reabilitare rețele de apă pe o lungime de aproximativ 8,5 km;

• Construirea stației de pompare a apei potabile Ștefan;

• Reabilitare rețele de canalizare pe o lungime de aproximativ 4,1 km;

• Construirea unei stații de pompare a apelor uzate Lupeni Est.

Termenul de execuție a lucrărilor: 21 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Valoarea contractului este de: 9.428.864, 73 lei fără TVA.

Obiectivul general al proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” este conformarea infrastructurii de apă și canalizare în Valea Jiului, județul Hunedoara, conform cerinţelor care derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), până în anul 2020. Contractul de finanţare a fost semnat în luna mai 2017 şi are o valoare totală de 384.329.650,38 de lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 275.186.442,38 de lei.