Anunț important pensionari

Plățile drepturilor cuvenite pensionarilor din sistemul minier, înregistrați în evidențele SNIMVJ SA, aferente semestrului II al anului 2018 se vor efectua în perioada:

07.05.2019 – 24.05.2019

În fiecare săptămână astfel:

Luni – Joi între orele 7,30 – 15,00

și

Vineri între orele 7,30 – 12,30

Pensionarii se vor prezenta la sediul sucursalelor la care sunt arondați (minele Petrila, Paroșeni, Uricani).

Conducerea Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului SA