Buget/ Peste 397 de milioane de lei, pierderea prognozată pentru CEH în acest an. Se fac angajări la minele Livezeni și Vulcan

Foto: Arhiva

Aproape 400 de milioane de lei este pierderea prognozată pentru acest an în bugetul de venituri și cheltuieli al Complexului Energetic Hunedoara, conform proiectului publicat de Ministerul Energiei. Suma este imensă, dar ceva mai mică decât pierderea prognozată pentru anul 2018. Chiar și așa, Ministerul Energiei vorbește despre necesitatea angajării a circa 300 de persoane la minele Livezeni și Vulcan, în paralel cu disponibiizările de la Lupeni și Lonea.

Ministerul Energiei a dat publicității proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A.

Conform documentului, elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A., operator economic ce desfășoară în principal activități în domeniul extracției cărbunelui și producerii de energie electrică și termică, s-a realizat avându-se în vedere  nivelul preliminat al realizărilor pentru anul 2018, precum și hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/16.05.2019 privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

”La fundamentarea veniturilor s-au avut în vedere în principal, veniturile din producția vândută, respectiv veniturile din vânzarea energiei electrice și termice; veniturile totale care au în vedere și ajutorul de stat pentru închiderea minelor de cărbune neviabile pentru anul 2019, în sumă de 60.635 mii lei, conform prevederilor Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, pentru acoperirea costurilor excepționale (art. 4 din Decizia 787/2010/UE)”, se arată în docuemnt.

Rezultatul brut estimat pentru anul 2019 este unul negativ, respectiv o pierdere totală de 397.096 mii lei, dar cu 34,68% mai mică decât cea realizată la finele anului 2018 în sumă de 607.888 mii lei.

”Nivelul pierderii este datorat în principal condițiilor economice în care își desfășoară activitatea societatea, prin eliminarea pieței reglementate, energia electrică fiind vândută la prețurile pieței libere. Handicapul natural pe care Complexul Energetic Hunedoara S.A. îl are ca urmare a faptului că, utilizează cel mai scump combustibil, este accentuat de sistemul concurențial de pe piața de energie, în care prețul de vânzare este coborât de către sectoarele energiei regenerabile. La nivelul societății au fost luate măsuri de reorganizare și restructurare în condițiile legii, efectele acestora se vor vedea în anii următori”, susțin oficialii din Energie în actul normativ menționat.

Pe de altă parte, spun sursele citate anterior, nivelul cheltuielilor de natură salarială prezintă o creștere cu 7,95% față de nivelul aprobat al anului 2018, ca urmare a:

– influenței sumelor reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu suma de 4.610 mii lei;

– influenței sumelor reprezentând reîntregirea acestora pentru întreg anul 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2018, cu suma de 42.823 mii lei;

–  scăderea numărului mediu de salariați cu 6,64%;

Angajări și disponibilizări concomitente

Mai mare este și numărul angajaților, fiind făcute mai puține disponibilizări, iar cei din Ministerul Energiei explică de ce și cum continuă activitatea la minele Lupeni și Lonea.

”Numărul de personal preliminat la finele anului 2018 este de 3.846 persoane, cu 323 de persoane mai mare decât numărul de 3.523 persoane aprobat în bugetul pe anul 2018, urmare faptului că au fost disponibilizate în anul 2018 doar 597 de persoane din cele 920 persoane prevăzute în Decizia C(2018) 1001/final. Conform Deciziei C (2016) 7719 final modificată prin Decizia C (2018) 1001 final, sucursalele Sucursala Exploatarea Minieră Lonea și Sucursala Exploatarea Minieră Lupeni trebuia să înceteze activitatea de producţie la sfârșitul anului 2018. În perioada desfăşurată după autorizarea ajutorului de stat accesat pentru închiderea minelor necompetitive, societatea s-a confruntat cu probleme legate de agravarea fenomenelor de subsidenţă (deformări ale suprafeţei datorate exploatării cărbunelui efectuate în subteran) pe de o parte, precum şi de apariţia unor fenomene de autoîncălzire pe de altă parte. În această situaţie au fost înregistrate întârzieri legate de viteza de avansare a abatajelor aflate în exploatare la Sucursala Exploatarea Minieră Lonea şi la Sucursala Exploatarea Minieră Lupeni, astfel că la finele anului 2018 au rămas neexploatate rezerve de cărbune pregătite şi zone unde rezervele de cărbune trebuie extrase pentru realizarea în condiţii de siguranţă a Programului de închidere a activității. Trebuie avut în vedere că închiderea celor două mine este necesar să se efectueze în condiţii de siguranţă, cu conservarea straturilor de cărbune şi evitarea oricăror accidente care ar putea să apară în acest proces. În scopul lămuririi naturii cauzelor şi provenienţei riscurilor deja aduse la cunoştinţa Comisiei Europene, poziţia acesteia a fost de a agrea efectuarea unei expertize care să evalueze existenţa unor astfel de riscuri şi amplitudinea lor de către un expert independent”, notează Ministerul Energiei în Nota de Fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern.

În același timp, documentul vorbește despre continuarea programului de concedieri colective la Lupeni și Lonea, dar și necesitatea efectuării de angajări la Vulcan și Livezeni. Astfel, numărul de personal prognozat pentru finele anului 2019 va  fi  de 4.088 persoane rezultând în principal  din:

– încetarea rapoartelor de muncă a unui număr de 5 salariați până la finele anului 2019, urmare a ieșirilor la pensie, conform prevederilor legale, rezultând necesitatea angajării unui număr de 302 persoane specializate, pentru ca activitatea în subteran să nu fie afectată, la cele două unități care își continuă activitatea, respectiv Sucursala Exploatarea Minieră Vulcan și Sucursala Exploatarea Minieră Livezeni;

– disponibilizarea colectivă a unui număr de 55 persoane indirect productive, în anul 2019, din unitățile aflate în închidere, respectiv Sucursalele Exploatarea Minieră Lonea și Lupeni, conform Deciziei CE nr. C (2018)1001 final din 16.02.2018;

”Reducerea numărului de personal se efectuează prin aplicarea unui program de concedieri colective, program care presupune măsuri de protecţie socială prin acordarea de plăţi compensatorii, doar pentru personalul de la unitățile aflate în program de închidere”, se menționează în document.

Pentru acest an în BVC se prevăd plăți restante în sumă de 829.153 mii lei, în scădere cu 41,77% față de nivelul realizat în anul 2018.

Carmen COSMAN – PREDA