Echilibrat, dar fără profit. Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății de Închideri de Mine, aprobat de Guvern

Foto: Arhiva

Societatea Națională de Închideri de Mine Valea Jiului are buget de venituri și cheltuieli. Actul normativ elaborat de Ministerul Energiei a fost aprobat de Guvern.

Este un buget echilibrat, fără profit, spun oficialii din Ministerul Energiei care au pregătit proiectul de Hotărâre de Guvern aprobat de Executiv. Practic, volumul total al cheltuielilor este echivalent veniturilor provenite în principal din ajutorul   de   stat   pentru închiderea minelor neviabile acordat confom deciziilor Comisiei Europene, în sumă de 52.765 mii lei. ”Veniturile totale care au în vedere în principal ajutorul de stat pentru închiderea minelor neviabile acordat confom Deciziei 2010/787/UE, Deciziei CE C (2012) 1020 final, Deciziei CE C (2015) 8066 și Deciziei CE C (2018) 1001 final în sumă de 52.765 mii lei, conform prevederilor Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, capitolul 8101, titlul 40 „Titlul IV Subvenții”, defalcat astfel: 52.765 mii lei reprezentând ajutor de stat pentru acoperirea costurilor excepționale, cu următoarea structură:

  • lucrări de închideri mine în subteran: 53.337 mii lei;
  • plăți compensatorii: 7.990 mii lei;
  • reconversie profesională: 1.000 mii lei;
  • costuri pentru salariați: 675 mii lei”, arată documentul publicat de Ministerul Energiei.

Oficialii din Energie au precizat că nivelul și structura cheltuielilor au fost estimate având în vedere nivelul cheltuielilor materiale, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale, etc.

Pe de altă parte, peste 300 de angajați urmează să fie concediați în acest an.

”Numărul de personal prognozat pentru finele anului 2019 va fi de 82 persoane rezultând în principal din disponibilizarea colectivă a unui număr de 305 persoane în anul 2019, conform nivelului aprobat în Decizia CE C (2015) 8066 final, modificată prin Decizia CE nr. C (2018) 1001 final din 16.02.2018”, se precizează în BVC pe 2019.

Angajații disponibilizați vor beneficia de plăți compensatorii, în BVC fiind prevăzute astfel de cheltuieli.

Carmen COSMAN – PREDA