A câștigat. Termocentrala Paroșeni învinge în procesul cu Garda de Mediu

Termocentrala Paroșeni poate să funcționeze mai departe. A câștigat procesul cu Garda Națională de Mediu, care în 2015 a amendat producătorul de energie și a dispus sistarea activității din cauză că nu se încadra în normele de mediu.

Tribunalul Hunedoara  a dat definitiv câștig de cauză celor de la Complexul Energetic Hunedoara în procesul cu GNM pentru funcționarea Termocentralei Paroșeni. În acest dosar au fost nu mai puțin de 8 intervenienți, procesul fiind unul cu miză extrem de importantă. Iar după doi ani de dezbateri, Tribunalul Hunedoara a decis în favoarea companiei energetice și a respins ca nefondată cererea de apel formulată de către apelanta Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General Hunedoara.

În anul 2015, Garda de Mediu a dispus sistarea activității termocentralei hunedorene, din cauză că nu se încadra în normele de mediu. CEH a atacat decizia în instanţă şi la Judecătoria Petroșani compania energetică a avut câștig de cauză. Procesul s-a mutat la Tribunalul Hunedoara după ce Garda Naţională de Mediu a atacat cu apel soluţia.

Între timp, investiţia de la Paroşeni a fost finalizată. Ministerul Energiei a anunţat că, începând din 27 august 2018, Termocentrala Paroșeni din cadrul Complexului Energetic Hunedoara funcționează respectând valorile de mediu impuse de legislația europeană, după o investiție de 65,3 milioane de euro. Conform datelor tehnice, prin implementarea acestui proiect, Termocentrala Paroșeni a fost dotată cu o instalație de desulfurare care elimină 94% dintre emisiile de SO2. Investiția a fost finanțată printr-un credit de la BEI, BCR și BERD, iar lucrările au fost executate de consorțiul CNIM – LAB. Termocentrala Paroșeni are o capacitate instalată de 150 MW.

Investiția a vizat construirea unei instalații de desulfurare a gazelor de ardere, dar și schimbarea tehnologiei de colectare, transport și depozitare a zgurii și cenușii rezultate în urma procesului de ardere a cărbunelui.

De precizat că Termocentrala Paroșeni a funcționat mai bine de 9 ani fără autorizație de mediu și asta din cauză că nu era conformă cu legislația în domeniu. Noile investiții schimbă însă situația.

Carmen COSMAN – PREDA