La 70 de ani de la înființarea INSEMEX, Simpozionului Internaţional Securitate şi Sănătate în Muncă – SESAM 2019 se va desfășura la Petroșani. A fost desemnat un prestigios comitet de organizare

Cea de-a IX-a ediție a Simpozionului Internaţional Securitate şi Sănătate în Muncă – SESAM 2019, organizat de INCD-INSEMEX Petroşan, se va desfășura la Petroșani, cu atât mai mult cu cât în cadrul acestui important eveniment prestigiosul Institut de Cercetare Dezvoltare din Valea Jiului aniversează 70 de ani de funcționare.  Simpozionul este unul extrem de importat în lumea științifică și, pentru ca niciun detaliu să nu fie omis, a fost desemnat un prestigios comitet de organizare.

Simpozionul Internaţional Securitate şi Sănătate în Muncă – SESAM 2019, aflat deja la cea de a IX-a ediție, este organizat de INCD INSEMEX Petroșani, în colaborare cu Universitatea din Petroşani, Inspecția Muncii și se va desfășura sub auspiciile Ministerului Cercetării și Inovării, Academiei Oamenilor de Știință din România – AOSR şi Academiei de Științe Tehnice din România – ASTR.

A fost desemnat un comitet de organizare condus chiar de către directorul general al INCD INSEMEX, George Artur Găman, iar din comitet mai fac parte cercetători ai acestei instituții, cadre didactice de la Universitatea din Petroșani și specialiști ai Inspecției Muncii, respectiv: Emilian Ghicioi (director științific al INSEMEX), Gheorghe Daniel Pupăzan (director tehnic al INSEMEX), Claudia Ajder (director financiar), Ilie Uțu (prorector al Universității din Petroșani), Mihaela Toderaș (Universitatea din Petroșani), Dragoș Păsculescu (Universitatea din Petroșani), Dan Codruț Petrilean (Universitatea din Petroșani), Mihai Mândru (Inspecția Muncii), Dan Mărcușanu (Inspecția Muncii), Liviu Mirea (Inspecția Muncii), Mihai Magyari (INSEMEX Petroșani), Mihaela Părăian (INSEMEX Petroșani), Angelica Nicoleta Călămar (INSEMEX Petroșani), Cristian Nicolescu (INSEMEX Petroșani), Maria Prodan (INSEMEX Petroșani), Gabriel Dragoș Vasilescu (INSEMEX Petroșani), Attila Kovacs (INSEMEX Petroșani), Edward Jan Gheorghiosu (INSEMEX Petroșani), Vlad Mihai Păsculescu (INSEMEX Petroșani), Marius Cornel Șuvar (INSEMEX Petroșani), Nicolae Ioan Vlasin (INSEMEX Petroșani), Mihaela Dalea (INSEMEX Petroșani) și Ligia Tuhuț (INSEMEX Petroșani).

De asemenea, din componența comitetului științific al ediției din acest an a Simpozionului Internaţional Securitate şi Sănătate în Muncă – SESAM 2019 fac parte personalități de excepție din lumea academică și din cercetarea românească și internațională: George Artur Găman (director general al INCD INSEMEX Petroșani), Dantes Nicolae Bratu (inspector general al Inspecției Muncii București), Sorin Mihai Radu (rectorul Universității din Petroșani), Stanislaw Prusek (director general al Institutului Central Minier GIG Katowice din Polonia), Jan Bondaruk (director adjunct pentru ingineria mediului al Institutului Central Minier GIG Katowice din Polonia), Artur Kozlowski (director general al Institutului pentru Tehnologii Inovative EMAG Katowice din Polonia), Tașkin Kilic (profesor asociat la Universitatea din Ordu-Turcia), Lucian Ionel Cioca (Președinte Comitetul pentru Sănătate și Securitate în Muncă de la Academia Română de Științe), Marco Ragazzi (profesor la Universitatea din Trento-Italia), Elena Cristina Rada (profesor la Universitatea Insubria din Italia), Vincenzo Torretta (profesor la Universitatea Insubria din Italia), Omar Lanchava (senior cercetător la Institutul de Mine G. Tsulukidze din Tbilisi-Georgia), Nicolae Iliaș (Președintele Comitetului pentru Mine, Petrol și Geologie al Academiei Oamenilor de Știință din România), Doru Costin Darabonț (director general INCDPM ”Alexandru Darabonț” București), Marius Cioca (profesor la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu), Nicolae Voinoiu (director Inspecția Muncii București), Constantin Bujor (inspector șef la Inspectoratul Teritorial de Muncă București), Adrian Florin Bozdog (inspector șef la Inspectoratul teritorial de Muncă Hunedoara), Emilian Ghicioi (director științific al INSEMEX Petroșani), Gheorghe Daniel Pupăzan (director tehnic al INSEMEX Petroșani), Roland Iosif Moraru (prorector pentru Cercetare Științifică al Universității din Petroșani), Andreea Ionică (decan la Facultatea de Mine a Universității din Petroșani), Iosif Dumitrescu (decan la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică a Universității din Petroșani), Constantin Sorin Burian (șef de departament la INSEMEX Petroșani), Doru Cioclea (șef de departament la INSEMEX Petroșani) și Robert Laszlo (șef de departament la INSEMEX Petroșani).

Lucrările celei de-a IX-a ediții a Simpozionului Internaţional Securitate şi Sănătate în Muncă – SESAM 2019 vor avea loc pe data de 3 octombrie, la Universitatea din Petroșani.

Lucrările științifice transmise în conformitate cu tematica simpozionului, acceptate şi prezentate în cadrul manifestării vor fi publicate cu acces deschis într-un volum al MATEC Web of Conferences, publicaţie indexată în baze de date internaţionale importante pentru comunitatea academică: Scopus, CPCI (ISI Web of Science – Clarivate Analytics), CAS, Compendex, DOAJ, EBSCO, Google Scholar, Inspec, ProQuest.