500 de case din zona Câmpu lui Neag vor avea, în premieră, apă potabilă

Odată cu implementarea proiectului de modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată de către Apa Serv Valea Jiului SA, 500 de case din zona Câmpu lui Neag vor avea în premieră apă potabilă.

Până acum, acestea au beneficiat doar de apă brută, dar proiectul european al cărui beneficiar este operatorul de apă și canalizare din Valea Jiului le rezolvă oamenilor această problemă.

În zona Câmpu lui Neag, pe Valea Paroșeni, deja rețeaua de distribuție este făcută. S-a început cu rețelele de distribuție, urmează să facă rețeaua de aducțiune, pentru că sursa de apă va fi tot Valea de Pești. Se va pompa la nivelul unui rezervor, iar de acolo va fi distribuită. Aproximativ 500 de case vor avea apă potabilă. În momentul de față nu au apă potabilă, au doar apă brută”,a  declarat directorul general al Apa Serv Valea Jiului SA, Cristian Ionică. 

Reamintim că, în data de 15 martie 2019, la sediul Apa Serv a avut loc semnarea contractelor de lucrări „Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în UAT Uricani”, Lot 1: VJ-CL-11 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani” și Lot 2: VJ-CL-12 „Extindere rețele apă Câmpu lui Neag.

Contractele de lucrări vizează reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, la nivelul unității teritorial-administrative Uricani, în vederea îmbunătățirii calităţii serviciilor de apă și canalizare furnizate populaţiei în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene și asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă 24 ore din 24. Obiectivele contractelor de lucrări sunt:

Contractul Lot 1: VJ-CL-11 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani”:
– Reabilitare rețele de distribuție apă pe o lungime de aproximativ 7 km;
– Construirea stației de pompare apa Toplița – Valea de Brazi;
– Reabilitare sistem de colectare a apelor uzate pe o lungime de aproximativ 6,4 km;
– Construirea stației de pompare a apelor uzate Uricani.

Termen de execuție a lucrărilor: 21 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Valoarea contractului: 13.617.144,10 lei fără TVA.

Contractul Lot 2: VJ-CL-12 „Extindere rețele apă Câmpu lui Neag”
– Gospodăria de apă Câmpu lui Neag compusă din: stație de pompare aăa potabilă, rezervor înmagazinare (capacitate 112 mc) și stație de clorinare;
– Extinderea sistemului de alimentare cu apă cu o lungime totală de aproximativ 8 km;
– Construirea unei conducte de aducțiune cu o lungime de aproximativ 4,1 km.
Termen de execuție a lucrărilor: 21 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Valoarea contractului: 4.547.428,64 lei fără TVA.

Obiectivul general al proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” este conformarea infrastructurii de apă și canalizare în Valea Jiului, județul Hunedoara, conform cerinţelor care derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), până în anul 2020. Contractul de finanţare a fost semnat în luna mai 2017 şi are o valoare totală de 384.329.650,38 de lei inclusiv TVA, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 275.186.442,38 de lei.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Carmen COSMAN – PREDA