Ședință publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara

A N U N Ț

In temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 28.08.2019, orele 11,00, va avea loc ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2019 – 2020

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria  pentru anul şcolar 2019 – 2020

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în patrimoniul Județului Hunedoara a unor echipamente achiziţionate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – ADIVEST în etapa I a proiectului regional comun ”Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest”- cod SMIS 13464, finanțat prin POR 2007-2013

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate până la data de 30 iunie 2023

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în Mongolia a unei delegații a Teatrului Dramatic ”I.D.Sîrbu” Petroșani;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Centru de pregătire profesională în domeniul arheologic și turistic/centru cibernetic” Muzeu vechi Constantin Daicoviciu;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Intervenții în regim de urgență privind punerea în siguranță a obiectivelor – Carcer, Aeraria – aferente sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 741: Crișcior – Bucureșci – Almașu Mic de Munte, km 12+450 – km 18+050”

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 672C: Limită Județul Gorj – Valea de Pești – DN 66 A, km 40+776 – 50+309”

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2019;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2019;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget, pe anul 2019;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare și înfrățire între Județul Hunedoara din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Reparații capitale la acoperișul Muzeului de Istorie Locală și Etnografie Brad”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:„Realizarea unor intervenții temporare (adăposturi provizorii pentru oameni, toalete ecologice, montarea a două panouri fotovoltaice, completarea cu pământ a suprafețelor erodate de ploi), montarea unor borne topografice și realizarea unui sondaj geotehnic” în situl arheologic de la Sarmizegetusa Regia;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire pe baza de anunț public, pe o perioadă de 60 de zile, a unor trasee cuprinse în Programul de transport județean pentru transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, valabil până la 30.06.2023

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Intrebări, interpelări

Intocmit,

Responsabil desemnat pentru relația cu societatea civilă

Cj. Cordunianu Nicoleta