Ședință extraordinară la Consiliul Județean Hunedoara

Consiliul Județean Hunedoara s-a întrunit miercuri în ședință extraordinară. Două proiecte de hotărâre s-au aflat pe ordinea de zi.

Iată ORDINEA DE ZI a ședinței extraordinare convocată de îndată pentru data de 11 septembrie 2019

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetuluipropriu al județului Hunedoara pe anul 2019Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli alSpitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2019 și modificarea programului deinvestiții anexă la bugetInițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara