Aproape 28 de milioane de lei pentru reabilitarea sistemelor de apă și canalizare din Petrila

Apă de calitate, 24 de ore din 24 pe raza localității Petrila. Acestea sunt principalele obiective vizate de contractul semnat astăzi la Petroșani, la sediul Apa Serv Valea Jiului, un contract de aproape 28 de milioane de lei, finanțat din fonduri europene.

Este vorba despre proiectul ”Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petrila, al cpruit beneficiar este Apa Serv Valea Jiului și care va fi implmenentat de Zona D SRL, în calitate de antreprenor.

Contractul de lucrări vizează reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul unității teritorial-administrative Petrila, în vederea îmbunătățirii calităţii serviciilor de apă și canalizare furnizate populaţiei, în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene și pentru asigurarea continuităţii serviciului de alimentare cu apă 24 ore din 24.

Potrivit Apa Serv, lucrările vizează reabilitare rețele de apă pe o lungime de aproximativ 10 km; Reabilitare rețele de canalizare pe o lungime de aproximativ 6,4 km; precum și reabilitare aducțiune Petrila pe o lungime de aproximativ 4,1 km.

Termenul de execuție a lucrărilor este de 24 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Valoarea contractului este de 27.889.999,00 lei fără TVA.

Obiectivul general al proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul
Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” este conformarea infrastructurii de apă și canalizare în Valea Jiului, județul Hunedoara, conform cerinţelor care derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), până în anul 2020.

Contractul de finanţare a fost semnat în luna mai 2017 şi are o valoare totală de 384.329.650,38 de lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 275.186.442,38 de lei.