Ședință extraordinară la Consiliul Județean Hunedoara

Consiliul Județean Hunedoara se întrunește într-o ședință extraordinară, programată pentru data de 16 octombrie la ora 11.00.

Iată  PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței extraordinare:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019;

2.Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare spațiu expozițional la Galeriile de Artă Forma Deva”.