INSEMEX Petroșani, reprezentare la nivel de vârf la „Zilele Academiei de Științe Tehnice din România”

În perioada 17-18 octombrie 2019, la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, s-a desfășurat a 14-a ediție a Conferinței „Zilele Academiei de Științe Tehnice din România”. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră INSEMEX Petroşani, reprezentat de o delegație condusă de directorul general Dr. Ing. George Artur Găman, împreună cu  directorul tehnic Dr. Ing. Daniel Pupăzan, Dr. Ing. Sorin Burian și Drd. Ing. Robert Laszlo, a prezentat lucrarea “Utilizarea tehnologiilor inovatoare în evaluarea și pregătirea psihologică a personalului care desfășoară activități în medii periculoase”.


Desfășurate în premieră la Chișinău, Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, reunind cercetători științifici și ingineri de pe ambele maluri ale Prutului, își propun să sensibilizeze societatea în rolul pe care îl are creativitatea în perpetuarea civilizației umane.

Sub sloganul „Creativitatea în dezvoltarea Societății Cunoașterii”, tematica generală a evenimentului a vizat subdomenii de interes precum Creativitate si inovare, Inginerie mecanică, mecanisme și tehnologii de fabricație, Ingineria construcțiilor, Ingineria materialelor, Electronică, automatizări și tehnologia informației, Energetică și inginerie electrică, Ingineria transporturilor.

În cadrul acestui eveniment științific, Directorul General al INSEMEX, Dr. Ing. George Artur Găman, a fost premiat cu “Diplomă de apreciere pentru promovarea active a valorilor științifice și inginerești”.

ZASTR 2019 a fost organizată în colaborare cu Universitatea Tehnică a Moldovei, cu sprijinul filialei ASTR din Republica Moldova și a Asociației Inginerilor din Republica Moldova.