Zeci de ordine de debranșare emise de Apa Serv pentru datoriile abonaților

Aproape 40 de ordine de debranșare a emis opretoarul de apă și apă uzată din Valea Jiului, Apa Serv, pentru a-și recupera banii de la datornici.

De asemenea,  Apa Serv valea Jiului s-a îndreptat și în insanță împotriva rău – platnicilor, iar mpsurile dispuse au dat rezultate.

“Au fost întocmite 8.145 somații de platã pentru abonați, astfel: abonați casnici un numãr de 7.581 somații, nerespectarea angajamentelor de platã 101 somații și agenți economici un numãr de 463 somații. În urmă activitãții privind recuperarea creanțelor pânã la finele semestrului I al anului 2019, Serviciul de Recuperare Creanțe a emis un numãr de 39 de ordine de debranșare în valoare totalã de 1.120.378,87 lei, pentru un numãr de 1529 de  utilizatori. A fost încasatã suma de 647.734,34 lei (285.203,45 lei din ordinele de debranșare emise în cursul semestrului I 2019, 194.262,83 lei din procesele verbale, rebransãri, rate angajament de platã și ordine de debranșare nefinalizate la dată de 31.12.2018, 168.268,06 lei din  activitatea privind depistarea și combaterea bransamentelor ilegale)”, se arătã într-un raport al ApaServ Valea Jiului.

În urma ordinelor de debranșare emise în cursul semestrului I al anului 2019 s-au efectuat 81 de debransãri de la rețeaua publicã de alimentare cu apã potabilã. S-au încheiat angajamente de platã în valoare totalã de 231.480,14 lei pentru un numãr de 72 de abonați cu termene de platã de maxim 36 de luni. Au fost convocați un numãr de 57 de abonați în  vederea concilierii directe.

Pe de altă parte, au fost formulate 8 acțiuni civile pentru recuperarea unor creanțe în valoare de 1.616,47 lei.

”Au fost înaintate executorilor judecãtoresti 100 de cereri de  executare silitã în vederea recuperãrii creanțelor pentru un debit de 97.965,96 lei, executorii judecãtoresti au virat cãtre SC ApaServ Valea Jiului SĂ 77.547,69 lei”, mai arătã raportul.  

De precizat că populația rãmâne cel mai mare datornic la plata facturilor. Peste 9 milioane de lei avea de încasat societatea de apã din Valea Jiului de la abonații casnici.

Carmen COSMAN – PREDA