Cererea de intrare în insolvență a CEH, admisă de Tribunalul Hunedoara

Tribunalul Hunedoara a admis cererea de intrare în insolvență a Complexului Energetic Hunedoara formulată de  creditori.

În același timp, a  respins cererea de intervenție în nume propriu formulată de sindicatul Noroc Bun și a desemnat un administrator judiciar, respectiv Expert Insolvență SPRL. Decizia este executorie, deci CEH intră automat în insolvență.

De precizat că, la sfârșitul lunii trecute, magistrații Tribunalului Hunedoara au respins cererea voluntară de declarare a insolvenței formulată chiar de reprezentanții companiei energetice.

Stuația financiară a CEH este critică. Datoriile acumulate față de furnizorii de materii prime, materiale și față de bugetul de stat sunt imense, iar pe rolul instanțelor de judecată sunt zeci de acțiuni care au ca obiect executarea silită a companiei energetice, unele dintre ele cu sentințe definitive. În această situație, Consiliul de Administraţie al Complexului Energetic Hunedoara a hotărât să solicite intrarea voluntară în procedură de insolvenţă, ca fiind singura soluție de continuare a activității, mai ales că instanța a dat undă verde executărilor silite.

Chiar dacă cererea CEH a fost respinsă, decizia pronunțată în dosarul deschis încă din 2016 la cererea creditori este un ”balon de oxigen” pentru companie, deși acest lucru vine la pachet și cu restricții, cu condiționări și cu un plan ferm de redresare.

Iată soluția Tribunalului Hunedoara, pronunțată astăzi:

Admite cererile formulate de creditorii Societatea Armor Security SRL, ş.a. Ia act de renunţarea la judecata cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea Devatrans SRL. Respinge cererea de intervenţie în interes propriu formulată de Sindicatul “Noroc Bun”, şi cererile de intervenţie accesorie formulate. Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA. (…) Numeşte administrator judiciar provizoriu pe Expert Insolvenţă SPRL, cu o retribuţie provizorie de 2500 lei, care va îndeplini atribuţiile prev. de art.58 din Legea 85/2014 şi orice atribuţii prevăzute de lege sau care vor fi stabilite de judecătorul sindic în interesul procedurii. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicata si dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze notificările prevăzute la art. 100 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 86 alin.1 din Legea 85/2014, Dispune tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi să nu dispună de sume fără un ordin al administratorului judiciar, care va comunica de urgenţă băncilor instituirea acestei interdicţii. În temeiul art. 74 din Legea 85/2014, Pune în vedere debitorului ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1). Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 30.12.2019. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 20.01.2020. Contestaţiile la tabel se pot depune în 7 zile de la publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 14.02.2020. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 27.01.2020 ora 14,00 la sediul Tribunalului Hunedoara şi convoacă creditorii debitorului. Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului prevăzut de art. 58 alin.1 lit.a la data de 4.12.2019. Fixează termenul limită pentru întocmirea raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a societăţii debitoare prevăzut de art. 58 alin.1 lit.b la data de 24.12.2019. Fixează termenul limită pentru inventarierea bunurilor din averea debitorului prevăzut de art. 101 alin.1 la data de 13.01.2020. Fixează termen de control la data de 23.01.2020. In temeiul art.99 din Legea 85/2014, Dispune notificarea deschiderii procedurii de către administratorul judiciar prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă: debitorului, creditorilor si Oficiului Registrului Comerţului Hunedoara, in vederea efectuării menţiunii deschiderii procedurii insolvenţei. In temeiul art.39 al.2 din Legea 85/2014, Dispune deschiderea de către debitor in termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, a unui cont la o unitate bancara, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, iar in caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. In temeiul art. 76 din Legea 85/2014, Dispune administratorului judiciar comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. In temeiul art. 42 al.1 din Legea 85/2014, Prezenta hotărâre se comunică debitoarei, administratorului judiciar şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara prin publicare în BPI . Executorie. Cu apel în 7 zile de la publicare în BPI. Cererea se depune la Tribunalul Hunedoara”.