Municipiul Lupeni, înscris în Planul de amenajare a teritoriului național – zone cu resurse turistice

Foto: Turism Club

Consilierii locali din Lupeni au aprobat  înscrierea Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Lupeni în Planul de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice.

Primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță, este cel însărcinat, prin aceeași hotărâre de consiliu, cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia. Hotărârea se referă la domeniul Schiabil Straja Lupeni, care în ultimii ani a devebit destinație preferată de vacanță pentru tot mai mulți iubitori ai sporturilor de iarnă și nu numai.

Pentru stabilirea obiectivă a potențialului turistic existent la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale, Guvernul a elaborat o metodologie de analiză multicriterială de evaluare care a fost utilizată în mod unitar pe tot parcursul elaborării studiilor de fundamentare a secțiuni a VIII a Planului de amenajarea teritoriului național. Au fost stablite patru categorii de elemente de analiză, respectiv resursele turistice naturale, resursele turistice antropice, infrastructura specific turistică și infrastructura tehnică

În acest plan de amenajare a teritoriului național, la categoria zone turstice, urmează să fie înscrisă  și Straja, cu tot ce conține aceasta din punct de vedere al atracțiilor turistice.

Straja a fost declarată stațiune turistică în anul 2002 și este situată la o altitudine cuprinsă între 1300-1400 metri în inima munților Vâlcan, pe partea nordică a acestora, la 8 km de Lupeni.