Aproape un milion de lei pentru implementarea unui portal de servicii la Primăria Lupeni care va eficientiza activitatea

Primăria Municipiului Lupeni a scos la licitație contractul care vizează implementarea unui portal de servicii către cetățeni și a unui sistem de management de documente prin digitalizare fluxuri interne ce deservesc aceste servicii. Achiziția eestee cuprinsă în cadrul Proiectului ”Proceduri Administrative Simplificate prin Eficientizare Digitală – la Primăria Municipiului Lupeni”, finanțat din fonduri europene.

Produsele și serviciile care urmează a fi achiziționate sunt, conform documentelor : -Echipamente pentru echipa de proiect; -Licențe de utilizare aplicații de birou de tip Office sau echivalent; -Licențe pentru platforme și aplicații portal; -Echipamente hardware pentru implementare portal servicii; -Servicii de implementare portal servicii electronice pentru cetățeni; -Servicii de realizare infrastructură hardware; -Licență sistem informatic de management de documente; -Licență sistem de colectare și votare proiecte propuse de cetățeni; -Extindere sistem informatic de management de documente implementat cu un instrument intern pentru management și evaluare a performanței; -Servicii de modernizare site web responsive și accesibil cu migrare de date

Valoarea estimată a achiziției este de 984.600 de lei.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și Municipiul Lupeni în calitate de beneficiar, au semnat în data de 18.06.2019 Contractul de finanțare nr. 366 pentru proiectul „ Proceduri Administrative Simplificate prin Eficientizare Digitală – la Primăria Municipiului Lupeni”

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Componenta 1: CP 12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni