Cursuri de perfecționare pentru asistenții persoanelor cu handicap grav la Lupeni

Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Lupeni vor urma cursuri de  perfecționare, care vor fi susținute de reprezentanții Crucii Roșii.

Potrivit autorităților locale, cursul, care are o durată de 120 de ore, constă în  pregățirea din punct de vedere teoretică, dar și practică a  asistenților personali ai persoanei cu  handicap grav. Cursul de asistent al persoanelor cu handicap grav cuprinde module de inițiere pentru  persoanele care nu cunosc domeniul și  prevede și instruire în domeniul comunicării, supravegherea stării de sănătate și acordarea unei  alimentații benefice pentru  persoană cu handicap grav.  Cursurile vor fi susținute de reprezentanți de la Crucea Roșie.