A N U N Ț

În temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 20.12.2019, ora 13.00, va avea loc ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Magheru Dan Adrian;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Morar Nicolae Simion;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al doamnei Stănescu Vetuța;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție U.P.U. – S.M.U.R.D. la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2020;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării UAT- Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Moţii, Ţara de Piatră”;

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Vasilescu Sorin Adrian

 1. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul IV 2019;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul IV 2019;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva pe anul 2019;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general la finalizarea procedurii de achiziție publică pentru obiectivul de investiții ”Restaurare Castel Nopcea, sat Săcel, comuna Sântămăria Orlea, județul Hunedoara”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al Comunei Pui

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției lunare a beneficiarilor de servicii, acordate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, Județul Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare DJ 709F: DN7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng, km.4+910 – km. 6+600”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unui microbuz către Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Intrebări, interpelări