Mina Livezeni, pe primul loc la producția de cărbune

Foto: Cronica Vaii Jiului

Mina Livezeni este unitatea extractivă care a reușit să revină pe linia de plutire și să scoată la suprafață cărbune de calitate, după ce, în urmă cu doar câteva luni, producția de huilă de aici a scăzut dramatic. O mină care are viitor și unde minerii fac o muncă eroică, confruntați cu multe lipsuri materiale.

Mina Livezeni este cel mai mare angajator din Petroșani, iar soarta ei nu poate fi lăsată la întâmplare. Printr-un efort susținut al echipei de conducere, laolaltă cu truditorii din sbteran, a reușit nu numai să revină pe linia de plutire, ci să și crească de la o lună la alta după ce, cu numai câteva luni în urmă, producția de huilă de aici scădea dramatic. Mai grav, la adăpostul anonimatului, se vorbește chiar și despre un posibil ”sabotaj” repetat al conducerii PSD a Complexului Energetic Hunedoara  și asta din cauză că persoane din conducerea de aici ar avea altă coloratură sau simpatie politică, declarată sau nu. Minerii au fost lăsați să scoată cărbunele, cum s-ar spune, aproape cu mâinile goale. S-au confruntat și se confruntă cu lipsa acută a materialelor și utilajelor, nu sunt aprovizionați cu piese de schimb și folosesc un complex mecanizat din anii ’80, făcut din bucăți.

Lispurile au fost recunoscute deschis, în toamna anului trecut, de directorul expoatării miniere, Gheorghe Buda.

Acum mina merge bine. Avem un abataj în exploatare. Dacă îl pregătim și pe al doilea, și ne dorim toți să prindem măcar un an cu două abataje în exploatare, o să fie foarte bine. (…) Ne lipsesc în primul rând materialele de stringetă folosință, aprovizionate la timp și chiar calitatea omului. Mulți meseriași au plecat din sistem și încercăm să reformăm tinerii care au venit. Au viitor din punctul meu de vedere”, declara în luna noiembrie directorul EM Livezeni Gheorghe Buda.

Și totuși, cu toate aceste condiții vitrege, Mina Livezeni s-a redresat și acum dă aproape jumătate din producția totală de huilă a Complexului Energetic Huneodara, respective vreo 800 de tone pe zi. Și asta datorită muncii susținute a celor de acolo și a eforturilor aproape supraomenești a minerilor care trudesc în această expoatare de cărbune.

”Producția de cărbune de la EM Livezeni rezultă din exploatarea unui abataj frontal mecanizat în panoul 3, stratul 13, blocul IX și din efectuarea lucrărilor de pregătire de pe stratul 3 necesare pentru punerea în funcție a unei noi capacități de producție. Cantitatea de huilă extrasă la EM Livezeni a înregistrat un trend ascendent, crescând de la 12.662 tone în noiembrie, la 14.703 tone în decembrie, pentru că în luna ianuarie să se ajungă la  o producție de 18. 603 tone. Calitatea cărbunelui extras la EM Livezeni este una dintre cele mai bune din întreg bazinul carbonifer al Văii Jiului. Se fac eforturi susținute pentru pregătirea unei noi capacități de producție, prin realizarea lucrărilor necesare punerii în funcție a unui nou abataj frontal mecanizat în panoul 4N, stratul 3, blocul VI a cărui rezervă va fi extrasă în aproximativ 18 luni. Pentru asigurarea ritmicității producției, se vor demara lucrări de pregătire pentru conturarea unui alt abataj pe stratul 13 din blocul VII și lucrări de deschidere pe stratul 5. Se dorește ca, în cel mai scurt timp,  EM Livezeni să funcționeze, simultan, cu două abataje de mare capacitate, realizând astfel o creștere semnificativă a producției extrase și totodată o scădere considerabilă a costurilor. Dar, pentru atingerea acestui deziderat, trebuie găsite soluții de achiziționare a unui complex mecanizat”, a explicat Eusebiu Durbacă, inginer șef producție la Mina Livezeni.

Cu 813 salariați, EM Livezeni este una dintre cele două mine declarate viabile din bazinul carbonifer al Văii Jiului și una dintre ultimele care mai exploatează huilă pe teritoriul României.

Carmen COSMAN – PREDA