Carmen Guran – fost director al Direcției tehnice, se judecă în apel pentru desființarea postului său din organigrama Consiliului Județean Hunedoara

A pierdut pe fond procesul cu oficialii Consiliului Județean Hunedoara care au decis desființarea cu totul a direcției pe care o conducea, dar continua acțiunea în instanță. Carmen Guran, fostul director al Direcției tehnice și investiții din CJ Hunedoara, a formulat apel la decizia Tribunalului Hunedoara. A contestat în instanţă actele administrative, susținând că fundamentarea desfiinţării direcţiei tehnice a fost pur formală, scopul urmărit fiind desfiinţarea postului său.

Guran a ajuns director executiv al Direcției tehnice și investiții – care avea în subordine serviciul de achiziții publice, serviciul de administrare drumuri și serviciul de investiții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara – în 2017 prin dispoziția președintelui CJ Hunedoara, după ce a câștigat concursul organizat pentru această funcție. Doi ani mai târziu, adică în 2019, direcția a fost desființată și, evident, și postul acesteia. A atacat în instanță decizia prin care s-a dispus eliberarea ei din funcție, precum și cea prin care a fost desființată Direcția tehnică și investiții.

Conform documentelor din instanță, dă vina pe administratorul județului despre care spune că ”a început să îi reproșeze disfuncționalități care nu au nicio legătură cu reclamanta, sau cel puțin, în legătură cu care aceasta nu are nicio culpă proprie”. Mai mult, Guran a explicat magistraților că serviciul achiziții publice a fost scos și trecut în subordinea unuia dintre vicepreședinți, situație în care, rămânând doar câte 7 funcționari la fiecare din celelalte două servicii, deci în total 14, postul i-a fost desființat, deoarece pentru păstrarea lui era necesar un număr de minim 15 funcționari.

”S-a ajuns astfel ca adoptarea noii organigrame a Consiliului Județean Hunedoara să aibă ca scop desființarea postului reclamantei, aceasta fiind singura persoană revocată din funcție, în pofida faptului că a ocupat-o prin concurs, având astfel un drept câștigat ce nu putea fi nesocotit. Imediat după adoptarea acestei hotărâri a Consiliului Județean Hunedoara și înainte ca aceasta să primească viza de legalitate din partea Prefectului, a fost emisă de către Președintele Consiliului Județean Hunedoara Dispoziția nr. 38/2019 prin care s-a dispus eliberarea sa din funcția publică de conducere de director executiv, începând din data de 04.03.2019”, se arată în documentele instanței.

A formulat două plângeri prealabile, dar, cum răspunsurile pe care le-a primit  au fost negative, s-a adresat Tribunalului Hunedoara cerând anularea actelor.  Spune și că nu a fost informată în legătură cu motivele care ar putea duce la desființarea Direcții tehnice și investiții, deși era vizată direct de această desființare și, în plus, cunoștea cel mai bine situația și importanța acestei direcții care, a subliniat Carmen Guran, există în cadrul tuturor celorlalte consilii județene din țară, ceea ce înseamnă că ea este necesară. Și, în plus,a  invocate șia specte care țin de legalitatea adoptării hotărârii.

Ce susține Consiliul Județean

Pe de altă parte, reprezentanții CJ Hunedoara au depus întâmpinare prin care solicită respingerea ca neîntemeiată a acțiunii în contencios administrativ. Au susținut că, în baza atribuțiilor privind buna funcționare a aparatului de specialitate, preșdintele CJ Hunedoara ar fi constatat faptul că este necesară reorganizarea unor compartimente pentru eliminarea discontinuităților, a suprapunerilor în mai multe structuri organizatorice, pentru necesitatea îmbunătățirii și a eficientizării activităților privind funcționarea aparatului de specialitate. În plus, susțin că trebuiau organizate și activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor legale.

Întrucât în cadrul instituției nu era înființat un compartiment specializat în acest sens care să asigure gestionarea acestui serviciu public, la nivelul unui întreg județ, era absolut necesară înființarea acestuia în vederea desfășurării activităților ce țin de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale”, se arată în documentele depuse în instanță de CJ Hunedoara și că nu puteau suplimenta numărul de salariați, așa că a fost nevoie de o reorganizare.

Oficialii CJ Hunedoara s-au apărat spunând că au respectat toți pașii legali pentru aprobarea proiectului de hotărâre și au venit și cu documente.

”Afirmația reclamantei referitoare la faptul că nu a fost informată despre motivele care ar putea duce la desființarea Direcției Tehnice nu poate fi primită și întemeiată deoarece președintele Consiliului Județean este cel care răspunde de buna funcționare a aparatului de specialitate, el organizează activitatea acestuia în așa fel încât aceasta să fie cât mai eficientă. O asemenea informare ar fi însemnat să fie consultată asupra proiectului de hotărâre ce urma a fi dezbătut în ședința de consiliu, ceea ce excede cadrul legal. Informarea asupra proiectelor de hotărâri îi vizează pe cei care urmează să le voteze în ședința publică, respectiv pe consilierii județeni”, susțin reprezentanții CJ Hunedoara. În plus, sunt de părere că acel conflict cu administratorul public al județului, despre care vorbește Guran, ”este o chestiune subiectivă, de fond, care nu are legătură cu prezenta cauză”.

Aproape de finalul procesului, după ce completul de judecată a anunțat că rămâne în pronunțare, Carmen Guran a cerut recuzarea instanței, dar cererea i-a fost respinsă. Cum tot respinsă i-a fost și acțiunea în instanță. A atacat, însă, recent sentința, iar procesul se va muta la Curtea de Apel Alba Iulia.

De precizat că, în luna martie 2019, șefa Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului Judeţean Huendoara repurta o victorie, tot la Tribunalul Hunedoara, care a decis atunci admiterea acțiunii formulate de Carmen Guran și suspendarea executării Hotărârii nr. 26/31.01.2019 a CJ Hunedoara precum şi executarea Dispoziţiei nr. 38/1.02.2019 emisă de Preşedintele CJ Hunedoara până la pronunţarea instanţei de fond.

Carmen COSMAN – PREDA