Petroșani/ Cine beneficiază de tichetele sociale și ce acte sunt necesare – VIDEO

Circa 4000 de tichete sociale vor fi distribuite la Petroșani cu ocazia sărbătorilor pascale, către categoriile de persoane defavorizate. Proiectul a fost aprobat în plenul Consiliului Local, iar primarul Petroșaniului, Tiberiu Iacob – Ridzi, și Cristina Mraz – director al Serviciului Public Local de Asistență Socială Petroșani, au venit astăzi cu precizări referitoare la categoriile de beneficiari și actele necesare.

”S-au aprobat tichetele pentru Paști și vreau să aduc la cunoștința oamenilor care sunt categoriile de cetățeni care pot beneficia de aceste tichete în valoare de 70 de lei fiecare. Este vorba de persoanele singure sau familiile cu probleme sociale care îndeplinesc următoarele condiții la data acordării beneficiilor sociale: beneficiază de venitul minim garantat, stabilit în baza Legii 416/2001, peroanele care beneficiază de cantina socială, persoanele care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei stabilită în baza Legii 277/ 2010, pensionarii ale căror venituri cumulate sunt mai mici sau egale cu suma de 1.100 de lei, persoanele cu handicap grav și accentuat care nu realizează alte venituri decât indemnizația de handicap și indemnizația lunară de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav. De aceste tichete beneficiază șomerii indemnizați care beneficiază de venituri mai mici sau egale cu suma de 800 de lei și care nu beneficiază de venit lunar de completare. O persoană beneficiază de tichete sociale pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparține la data distribuirii tichetelor, chiar dacă se regăsește în mai multe dintre aceste categorii”, a declarat primarul Tiberiu Iacob – Ridzi.

Aceste tichete s-au dat și în alți ani, a explicat edilul, excepție făcând anul trecut când nu au fost fonduri, bugetul fiind grevat de scăderea impozitului pe venit.

Cei care se încadrează în categoriile menționate pot deja să își depună cererile, a spus Cristina Mraz – director al Serviciului Public Local de Asistență Socială Petroșani, cereri însoșite de doumente doveditoare.

”Vor fi 7 tichete a 10 lei tichetul. Vor fi utilizate în magazine și se pot cumpăra doar alimente. Noi am redactat deja cererile, modelele sunt tip, se regăsesc la Serviciul de Asistență Socială la camerele 7 și 16, acolo unde luam și actele pentru ajutoarele de încălzire. Oamenii vor complete acele cereri și, pentru fiecare categorie de beneficiari, vor trebui să prezinte anumite acte. În primul rând, pentru toate categoriile de beneficiari vor prezenta actul de identitate în copie și în original, copia o oprim noi. La cei care au ajutor social, alocație de susținere a familiei și cantina socială, deoarece noi îi avem în evidență, nu trebuie să mai prezinte alte acte. La cei care au pensie – vor prezenta cupoane de pensie sau extrase de cont, pentru că aici intervine și categoria celor care au handicap. Persoanele cu handicap, pe lângă actul de identitate vor prezenta și copia de pe certificatul de handicap, iar la șomeri actul de identitate și carnetul de șomaj”, a precizat Cristina Mraz.

A fost constituită o comisie care va prelua aceste cereri, iar populația este rugată să se prezinte până în jurul datei de 15 martie să își depuă cererile, pentru a reuși să se întocmească tabelele cu toți beneficiarii, să poată fi verificați și să dea în lucru respectivele tichete sociale către un frunizor acreditat. Apoi va începe distribuirea lor.

DECLARATII COMPLETE – VIDEO

Carmen COSMAN – PREDA