Informație de presă privind condițiile de aplicare ale Legii 135/2019

S.CEH-SA Petroșani – 24.02.2020: În urma speculațiilor apărute în spațiul public referitoare la aplicarea prevederilor Legii 135/2019 salariaților din cadrul S. CEH-SA – în insolvență, facem următoarea precizare:

Societatea Complexul Energetic Hunedoara NU a efectuat concedieri în anul 2019 și nici până la data prezentei.

Pentru ca un salariat al Societății Complexul Energetic Hunedoara – în insolvență să se pensioneze în baza prevederilor Legii 135/2019, sunt necesare a fi îndeplinite următoarele condiții:

– să fie angajat în cadrul sucursalelor Lonea sau Lupeni (aflate în program de închidere conform Deciziei C(2018) 1001 final);
– să aibă un stagiu de cotizare de 15 ani în activitatea minieră și minim 45 de ani vârstă;
să fi fost concediat în baza prevederilor art. 65, al.1, coroborat cu art.68 din Legea 53/2003 – Codul Muncii republicată cu modificată și completările ulterioare.

Conducerea S.CEH-SA – în insolvență

Nota redactiei: Conform Legii 135, angajații de la unitățile extractive care se închid în baza programelor convenite cu UE vor putea ieși la pensie dacă au 45 de ani și un stagiu de cotizare de 15 ani, nu 20 cum s-a prevăzut până acum. Este practic o lege pentru angajații Complexului Energetic Hunedoara, de la minele Lupeni și Lonea, aflate pe program de închidere, dar și pentru cei de la Societatea Națională de Închideri de Mine Valea Jiului.