Cum a ajuns Complexul Energetic Hunedoara în insolvență. Administratorul judiciar a întocmit raportul privind cauzele și împrejurările. De ce nu vorbim încă despre responsabili. Datoria CEH este de aproape 1,4 miliarde de euro!

Administratorul judiciar al Complexului Energetic Hunedoara, Expert Insolvență, numit de instanță după deschiderea procedurii, a întocmit raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la starea de insolvență a companiei. Deocamdată nu vorbim și despre potenționali responsabili. Asta nu înseamă că nu există, dar se așteaptă concluziile verificării făcute de organismele de control. Valoarea datoriilor CEH este uriașă, de aproape 1,4 miliarde de euro!

Emil Gros, reprezentantul Expert Insolvență, a precizat că a fost analizată perioada 2016 – 2019, așa cum spune legea, adică cei trei ani anteriori deschiderii procedurii, dar cauzele intrării în insolvență a societății sunt chiar anterioare anului 2016.

”Principalele cauze pe care le-am identificat au fost necoformarea la reglementările de mediu, de unde și datoria mare către Administrația Fondului de Mediu, care provine în mare parte din amenzile pe care societatea le-a luat pentru incapacitatea de a-și cumpăra certificatele de CO2; reducerea continuă a cantității de energie electrică și termică produsă, precum și a producției de cărbune extras, cele două fiind în legătură directă; vânzarea energiei electrice la un preț inferior costului de producție. Ieri pe PZU a fost 183 de lei și se produce cu peste 700; reducerea semnificativă a dimensiunii activității, capitalul de lucru negativ, un grad de îndatorare ridicat; echipamente tehnlogice cu un grad ridicat de uzură și randamente în scădere. Cu privire la atragerea răspunderii persoanelor vinovate, în acest punct așteptăm să-l completăm în funcție de raportul corpului de control al Ministrului Economiei, care urmează să vină. De asemenea, în perioada mai – iulie, Complexul Energetic Hunedoara va face obiectul controlului Curții de Conturi”, a declarat Emil Gros.

Pe de altă parte, acesta a explicat că CEH se poate reorganiza, în baza Ordonanței 60. În următoarele zile va fi convocat Comitetul Creditrilor, pentru a desemna un evaluator pentru întreaga societate, pentru toate activele.

”Am cerut oferte de la cele mai mari societăți din domeniu, care să aibă și expertiza și resursele necesare. Evident, Comitetul Creditorilor va desemna oferta pe care o consieră cea mai avantajoasă. Nouă ne revine obligația de a identifica bunurile care vor face obiectul dării în plată pentru că am vrea să fie rapoarte distincte. Bunurile care merg pentru darea în plată și pe care se va întemeia planul de reorganizare să fie detaliate și rapoarte de evaluare distincte. Aici vom cere și sprijinul ministerului de resort pentru a ne face o imagine fidelă a ceea ce se dorește și se va da în plată la ANAF. Bunurile vor intra în domeniul public al statului, după care se vor da în administrarea Ministerului Economiei”, a subliniat sursa citată.

Pe de altă parte, administratorul special, Cristian Roșu, a precizat că, pentru comprimarea timpului necesar parrcurgerii etapelor, astăzi va fi făcută o solicitare către Ministerul Economiei în care se va solicita prezența unei comisii inerministeriale.

Cristian Roșu: ”Ca să nu mai mergem cu un timp foarte lung, după ce aceste bunuri vor fi evaluate, și să putem deja să conturăm noua construcție pe care o previzionăm noi să fie în viitor, probabil viitorul Complex Energetic Valea Jiului sau ce denumire va avea. Ele sunt deja discutate la minister, dar, ca să grăbim acești pași si să comprimăm timpul, vrem să lucrăm în paralel cu ministerul – parte”.

Următorul termen în instanță este programat pentru data de 2 aprilie.

Ieri a avut loc prima ședință Adunării Creditorilor în care societatea Expert Insolvență a fost confirmată în calitate de administrator judiciar. S-a ales și Comitetul Creditorilor, format din 5 membri: Administrația Fondului pentru Mediu – care este și președinte, ANAF, Hidroelectrica, Societatea Națională de Închideri de Mine Valea Jiului și Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Ape Mureș

De asemenea, a fost finalizată inventarierea activelor societății, iar procesele – verbale de inventariere au fost depuse la instanță.

Tabelul preliminar de creanțe cuprinde  202 creditori. Totalul creanțelor este 6.379.377.000 lei, respectiv circa 1,4 miliarde de euro. Cei mai mari creditori sunt administrația Fondului de Mediu, care are circa 3 miliarde de lei, ANAF împreună cu Ministerul de Finanțe au de recuperat 1,7 miliarde lei, aici fiind inclus și ajutorul de stat, iar  următorul în ordinea valorii creanțelor este Hidroelectrica cu aproximativ un miliard de lei. Cei trei creditori dețin cam 5,7 miliarde de lei. Restul societăților chirografare au undeva la 400 de milioane, a mai precizat administratorul judiciar al CEH.

Carmen COSMAN – PREDA