Proiect de lege pentru reglementarea situației terenurilor forestiere, susținut de senatorul Cristian Resmeriță!

Un proiect de lege menit să clarifice în mod expres care sunt terenurile forestiere care aparţin domeniului public al statului şi pentru care, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, este necesară trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia este susținut de senatorul PSD Cristian Resmeriță. Inițiativa legislativă se află înregistrată la Senat pentru dezbatere și aprobare.

De asemenea, proiectul de lege reglementează și situaţia terenurilor forestiere care s-au aflat în proprietate privată înainte anul 1948 şi care nu au fost afectate de procesul de retrocedare, în sensul în care acestea vor fi inventariate în proprietatea publică a statului.

Practic, vorbim despre o lacună legislativă, care va fi îndreptată prin adoptarea acestei inițiative.

”În condiţiile în care terenurile forestiere nu fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice în sensul art. 136 alin. (3) din Constituţie, nu se poate pleca de la premisa inalienabilităţii acestui tip de bunuri, mai ales în condiţiile existenţei unor legi de retrocedare a fostelor proprietăţi. Codul silvic, prevede posibilitatea dezafectării terenurilor forestiere din domeniul public al statului şi a trecerii acestora în domeniul său privat, prin decizia autorităţii competente. În practică, începând cu anul 1991, autorităţile competente, respectiv comisiile judeţene de fond funciar, au reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere care făcuseră obiectul naţionalizării fără ca, în prealabil, să se fi aprobat, prin hotărâre de guvern, transferul interdomenial al acestora. Acest lucru a fost şi este posibil întrucât reconstituirea dreptului se face cu aplicarea unor proceduri expres reglementate de legile speciale, respectiv prin intermediul comisiilor judeţene de fond funciar, care sunt conduse de reprezentantul Guvernului în teritoriu şi din care fac parte reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii în administrarea bunurilor din domeniul public al statului. Prin stabilirea acestor proceduri, legiuitorul a urmărit să simplifice procesul de restituire, astfel încât tuturor beneficiarilor să li se aplice un mecanism care să nu fie condiţionat de adoptarea unor hotărâri de guvern, ca acte normative cu caracter individual, ci de adoptarea unor hotărâri ale comisiilor judeţene de fond funciar, structuri responsabile de verificarea condiţiilor legale. Condiţionarea procesului de restituire a terenurilor forestiere care au făcut obiectul naţionalizării de un transfer interdomenial prealabil ar fi într-o gravă contradicţie cu scopul Legii nr. 165/2013, respectiv acela de a accelera procesul de restituire a proprietăţilor preluate abuziv, în scopul finalizării acestuia. Mai mult decât atât, dacă legea ar impune în mod expres o astfel de condiţionare, ar însemna ca fiecare cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere să fie soluţionată, în practică, printr-o hotărâre de guvern. Pentru depăşirea acestui blocaj major intervenit se impune implementarea urgentă a unor proceduri simplificate şi eficiente, întemeiate pe măsuri legislative şi pe o practică judiciară şi administrativă coerentă, care să poată menţine un just echilibru între interesele publice şi cele private”, au explicat inițiatorii proiectului de lege necesitatea acestei modificări.

Carmen COSMAN – PREDA