Acord pentru aplicarea unei tehnologii inovatoare de stocare a energiei încheiat de Complexul Energetic și Green Gravity

Complexul Energetic Valea Jiului S.A. (CEVJ) și Green Gravity au încheiat un Acord-cadru de cooperare pentru a explora aplicarea tehnologiei inovatoare de stocare a energiei Green Gravity în 17 puțuri de mină din cele 4 exploatări miniere din Valea Jiului.
Acordul descrie domeniul de aplicare și obiectivele unui studiu comun pentru a evalua aspectele tehnice, economice și de mediu ale conversiei minelor de cărbune existente ale CEVJ în instalații de stocare a energiei, folosind tehnologia și expertiza proprietare a Green Gravity.
Studiul va evalua, de asemenea, beneficiile și provocările potențiale ale integrării sistemului de stocare a energiei cu rețeaua electrică existentă și cu sursele de energie regenerabilă.
Acordul reprezintă un parteneriat strategic între Green Gravity și CEVJ, deoarece ambele părți împărtășesc o viziune comună de a avansa tranziția energetică și de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, creând în același timp noi oportunități de dezvoltare economică și bunăstare socială. Acordul se aliniază, de asemenea, la Green Deal al Uniunii Europene, care are ca obiectiv să facă din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050.
România trece printr-o tranziție energetică majoră, având ca obiectiv creșterea ponderii energiei regenerabile în mixul său energetic și reducerea dependenței sale de combustibilii fosili. România a stabilit obiective ambițioase în materie de energie regenerabilă pentru 2030 și s-a angajat să elimine treptat cărbunele până în 2032.
Mark Swinnerton, CEO al Green Gravity, a declarat: “Suntem încântați să colaborăm cu CEVJ la acest proiect inovator, care are potențialul de a transforma sectorul cărbunelui din România într-un centru de stocare a energiei regenerabile, creând locuri de muncă, creștere economică și inovare. Tehnologia noastră oferă o soluție unică pentru stocarea excesului de energie regenerabilă folosind gravitația, ceea ce poate contribui la echilibrarea rețelei electrice și la susținerea obiectivelor climatice ale UE.”
OficialiiCEVJ spun că implementarea cu succes a stocării gravitaționale a energiei în Valea Jiului va oferi un exemplu de succes pentru tranziția reușită a unei regiuni miniere de cărbune. Acest proiect are implicații globale pentru climă, locuri de muncă și investiții, iar  tehnologia de stocare a energiei de la Green Gravity reprezintă o descoperire în căutarea stocării economice de lungă durată a energiei regenerabile.
Eusebiu Durbacă, directorul general al CEVJ: “Suntem încântați să ne asociem cu Green Gravity, o companie de talie mondială în domeniul energiei curate. Acest proiect face parte din strategia noastră de diversificare a portofoliului energetic și de explorare a unor noi oportunități de creare de valoare din activele noastre de cărbune. Credem că stocarea gravitațională a energiei este o abordare inovatoare a tranziției energetice și ne angajăm să contribuim la tranziția energetică și la redresarea ecologică a României și a Europei.”
Sebastian-Ioan Burduja, Ministrul Energiei din România, a declarat: “Salut această inițiativă, care demonstrează potențialul de cooperare între România și Australia în domeniul energiei curate și al acțiunii climatice. Susțin eforturile CEVJ și ale Green Gravity de a explora fezabilitatea stocării gravitaționale a energiei prin utilizarea vechilor puțuri de mină, care ar putea oferi o soluție viabilă pentru creșterea flexibilității și rezilienței sistemului nostru energetic, asigurând un viitor pentru Valea Jiului și reducând progresiv dependența noastră de combustibilii fosili.”