Călin Petru Marian, prefectul județului Hunedoara: Este nevoie de o implementare eficientă a programelor europene pentru a crea beneficii reale sectorului agricol!

Sunt fonduri pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural și pentru susținerea agriculturii, iar toate aceste instrumente financiare trebuie cunoscute și aplicate corect de către beneficiarii lor, astfel încât finalitatea să fie cea scontată.

În acest context se înscrie și întâlnirea tehnică de lucru la care a participat prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, cu directorul general adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (CRFIR) 5 Vest, Iulian Bucătaru, și primarii unităților administrativ-teritoriale din mediul rural al județului Hunedoara.

Având în vedere preocuparea constantă a Instituției Prefectului – Județul Hunedoara și a Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile de către unitățile administrativ-teritoriale, întâlnirea a adus în prim plan deschiderea noii etape de implementare a Planului Strategic PAC – 2023 – 2027 – care reprezintă Strategia Agricolă a României – și analizarea aprofundată a principalelor aspecte care trebuie avute în vedere în noul context.

„Accesarea fondurilor europene de către administrațiile locale este crucială pentru dezvoltarea durabilă a comunităților noastre. Banii europeni sunt un real sprijin pentru fermieri, producătorii locali sau pentru alte categorii de beneficiari. Vizita directorului general adjunct al CRFIR, Iulian Bucătaru, căruia îi mulțumesc pentru interesul pe care îl manifestă constant pentru comunitatea noastră, subliniază importanța creșterii ratei de absorbție a acestor fonduri și nevoia de implementare eficientă pentru a crea beneficii reale pentru sectorul agricol și comunitățile din județul Hunedoara. Ca de obicei, îi încurajez pe primari să adreseze toate întrebările pe care le au, să vină la dialogul deschis cu experții și să găsim împreună cele mai potrivite soluții. Tot ceea ce facem trebuie să fie în avantajul hunedorenilor”, a declarat la finalul întâlnirii prefectul Județului Hunedoara, Călin Petru Marian.

Planul Național Strategic prevede 89 tipuri de intervenții, incluzând 51 intervenții prin FEGA și 38 intervenții prin FEADR, astfel: Mutarea accentului de la conformitate către rezultate și performanță; Creșterea ambițiilor în materie de mediu și climă și bunăstarea animalelor; Un grad ridicat de flexibilitate în stabilirea regulilor detaliate de eligibilitate și selecție; Extinderea sectoarelor pentru care se acordă finanțare din PNS: bunăstarea vacilor și vițeilor, investiții în sectorul hamei, în floricultură, plante medicinale și aromatice, în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere, perdele de protecție; Introducerea unui instrument de sprijin al fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole prin care se acordă despăgubiri în caz de calamități; Stimularea digitalizării și utilizarea unor tehnologii sau idei inovative în agricultură, precum și Mărirea valorilor maxime pe proiect.

Carmen COSMAN – PREDA