Excedentul bugetar, folosit în investiții la Lupeni

Primăria Municipiului Lupeni a decis să utilizeze excedentul bugetar pe anul 2022 pentru continuarea lucrărilor de investiții. Consiliul Local Lupeni a aprobat proiectul de hotărâre inițiat de primarul Lucian Resmeriță.

Potrivit Hotărârii adoptate de CL Lupeni, excedentul bugetului local este în sumă de 13.822,64 mii. Acesta va fi utilizat în vederea continuării lucrărilor de investiții și ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Detaliat, suma va fi utilizată pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă, pentru cheltuielile neeligibile ori cota de finanțare de la bugetul local, după cum urmează:

  • Administrația publică locală eficientă pentru cetățeni:- 307,30 mii lei
  • Reabilitare și echipare Școala n.r 1 – 4.497,50 mii lei
  • Reabilitare și dotare Școala nr. 2 – 789,87 mii lei
  • Reabilitare și dotare Școala nr. 3 – 925,59 mii lei

De asemenea, pentru continuarea investițiilor în Municipiul Lupeni a fost alocată suma de 7.302,38 mii lei.

Carmen COSMAN – PREDA