În ajutorul oamenilor. Prefectul cere Guvernului prelungirea termenului pentru legea terenurilor din zonele necooperativizate

Pentru ca oamenii să poată beneficia de prevederile acestei legi extrem de importante, Prefectul Județului Hunedoara, Călin Petru Marian, a solicitat Guvernului prelungirea termenului prevăzut de legea care permite emiterea titlurilor de proprietate pentru terenurile din zonele necooperativizate.

Legea a fost promulgată și publicată în luna mai în Monitorul Oficial și practic modifică legea fondului funciar nr. 18/1991, permițând obținerea dreptului de proprietate pentru anumite terenuri din zonele necooperativizate. Persoanele îndreptățite pot depune o cerere în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii la primăria de pe raza căreia se află terenul în cauză, însă acest termen se dovedește a fi prea scurt, față de necesitățile reale, mai ales că vorbim și despre clarificarea regimului juridic al proprietății asupra terenurilor agricole.

Din aceste considerente, Prefectul Județului Hunedoara, Călin Petru Marian a trimis Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației un memoriu prin care solicită analizarea situației existente și  adoptarea unei ordonanțe de urgență a Guvernului pentru prorogarea cu 6 luni (până la data de 19 mai 2024), a termenului prevăzut inițial.

 

”Această lege aduce o modificare substanțială deosebit de importantă pentru deținătorii de terenuri necooperativizate, care inițial nu se încadrau în prevederile Legii nr. 18/1991, în sensul obținerii unui titlu de proprietate. Aşadar, adoptarea şi aplicarea acestei legi este de mare interes pentru deținătorii care nu au predat teren la CAP şi nici nu li s-a preluat teren de către stat, permițându-le fie direct, fie prin moştenitori, să solicite emiterea unui titlu de proprietate, sub condiția de a figura în registrul agricol, să aibă acele terenuri înscrise pe rolul fiscal, să nu se fi deschis carte funciară (nouă) aferentă imobilului-teren în baza Legii nr. 7/1996 şi totodată terenul să nu fi făcut anterior obiectul unei alte cereri de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate sau chiar al unui titlu de proprietate deja emis”, a precizat în documentul menționat prefectul Călin Petru Marian.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu subliniază că aplicarea acestei legi reprezintă o oportunitate cu un impact pozitiv deosebit de important în ceea privește clarificarea regimului juridic al proprietății asupra terenurilor din zonele necooperativizate.

”La nivelul Județului Hunedoara, până la data prezentului Memoriu, au fost depuse la comisiile locale de fond funciar peste 4.400 de cereri având ca obiect solicitări de emitere a titlurilor de proprietate pentru terenuri necooperativizate, față de o estimare inițială de aproximativ 16.000 de potențiali deținători de terenuri care ar putea face obiectul Legii nr. 123/2023. Luând în considerare nevoia de clarificare a regimului juridic al proprietății asupra terenurilor agricole şi venind în sprijinul cetățenilor care au calitatea de deținători sau moştenitori de terenuri necooperativizate, dar care nu reuşesc să valorifice această oportunitate şi să depună cerere în termenul stabilit la art.II din Legea nr. 123/2023, solicităm să analizați și să dispuneți măsurile legale pentru prorogarea acestui termen cu încă 6 luni”, a conchis Călin Petru Marian – Prefectul Județului Hunedoara.

Această lege a fost adoptată ca urmare a inițiativei pe care a avut-o și susținut-o în Parlamentul României deputatul PNL de Hunedoara Vetuța Stănescu.

Carmen COSMAN – PREDA