Laurențiu Nistor și-a adunat ”stegarii pesedaci” să-i susțină demersul abuziv!

Laurențiu Nistor, președintele PSD al Consiliului Județean Hunedoara a acționat dincolo de cadrul conferit de lege atunci când a adunat, în sediul administrației publice județene, primarii PSD pentru a se plânge, conform punctajului de partid, de modul de alocare a banilor din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului.

A folosit, în afara prevederilor legale, resursele administrației publice județene, logistica instituției, dar și angajații, consilierii plătiți din BANI PUBLICI, care au transmis mai apoi MESAJELE POLITICE ale lui Laurențiu Nistor.

Nistor a adunat la o conferință de presă, susținută ÎN SALA DE ȘEDINȚE a Consiliului Județean Hunedoara, primarii PSD – subordinații săi politici, pentru a da probabil greutate directivelor decise pe linie de PARTID,

Mai mult decât atât, Nistor a transformat sala de ședințe a administrației publice într-un circ de joasă factură, tot cu ajutorul primarilor PSD, care au desfășurat un steag negru cu un înscris adresat Guvernului.

Dincolo de mesajul de dezbinare transmis de la tribuna Consiliului Județean Hunedoara de Laurențiu Nistor, cel care ar trebui să fie conform legii președintele tuturor hunedorenilor, cea mai gravă problemă rămâne cea de LEGALITATE!

Practic, Laurențiu Nistor a acționat în calitate de LIDER DE PARTID, folosind resursele administrației publice locale. S-a raliat în purtătorul de vorbe al primarilor social – democrați, subordonații săi pe linie politică, încălcându-și grav atribuțiile conferite de Legea 215/ 2001, republicată, privind administrația publică locală.

Foto credit: Facebook Monalise Hihn

Astfel, Articolul 6 din legea 2015/ 2001 arată că: ”(1) Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ. (2) În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare”.

De asemenea, Articolul 104 din Legea 215/ 2001 arată că  ”(1) Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean; c) atribuţii privind bugetul propriu al judeţului; d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciile publice; e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean; f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean”.

Este inacceptabil ca demnitățile publice să fie folosite în interes privat sau de partid, iar autoritățile statului ar trebui să se sesizeze și să demareze cercetări pentru a stabili dacă nu cumva asistăm la un abuz în serviciu, așa cum este acesta definit de legea penală!

Carmen COSMAN – PREDA