Mesajul senatorului Lucica Dina Muntean cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române

„𝐼𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑅𝑜𝑚â𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑒 𝑎𝑟𝑎𝑡ă 𝑐ă 𝑢𝑛𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑎 𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑑𝑒𝑎𝑢𝑛𝑎 ț𝑒𝑙𝑢𝑙 𝑐𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑖 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑡 𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑟. 𝑂𝑟𝑖 𝑑𝑒 𝑐â𝑡𝑒 𝑜𝑟𝑖 𝑣𝑖𝑖𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙 𝑎 𝑠𝑢𝑟â𝑠 𝑅𝑜𝑚â𝑛𝑖𝑒𝑖, 𝑓𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑖 𝑛𝑢 𝑎𝑢 𝑙𝑖𝑝𝑠𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎 𝑐ă𝑡𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑟𝑒.” Ion Ghica

La 24 ianuarie 1859 s-a înfăptuit Mica Unire sau Unirea Principatelor Române, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei și Țării Românești.Acest eveniment este considerat primul pas important pe calea înfăptuirii statului unitar român.
Domnitorul A.I Cuza a fost o personalitate istorică unificatoare și reformatoare. De numele său sunt legate reforme care au vizat justiția, armata, Biserica, sistemul politic și sanitar, precum și învățământul.
În timpul domniei sale a fost conceput Codul civil și Codul penal, a fost dată legea pentru obligativitatea învățământului primar și au fost înființate primele două universități din țară: la Iași și la București.
Dacă la 24 ianuarie 1859, Mica Unire le-a adus românilor bucuria de a păși împreună pe calea înfăptuirii statului unitar român, răspunzând îndemnului „Hai, să dăm mână cu mână”, astăzi, cu atât mai mult, se cuvine să rămânem uniți pentru a duce mai departe unitatea noastră, speranța și încrederea că împreună vom reuși în tot și în toate!
Senator PNL Lucica Dina Muntean