Mina Petrila nu a ajuns la Consiliul Județean. Vezi ce se întâmplă!

Ansamblul de clădiri istorice de la fosta exploatare minieră Petrila, precum și terenul aferent, nu au ajuns însă în proprietatea Consiliului Județean Hunedoara. Încă se lucrează la inventarierea bunurilor ce fac obiectul transferului dintre Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului și administrația publică județeană.

În data de 4 mai 2022, între CJ Hunedoara și SNIMVJ a fost semnat contractul de vânzare – cumpărare pentru „Ansamblului istoric Mina Petrila. Echipele mixte de inventariere au fost în teren săptămâna trecută, pentru întocmirea procesului verbal de predare – primire, dar procedura nu este încă finalizată.

Directorul SNIMVJ, Daniel Sîrb, a explicat că mai sunt niște acte de întocmit și mai este nevoie de cel puțin două întâlniri pentru ca transferul să fie finalizat. Asta și în condițiile în care, încă de la semnarea documentelor s-a anunțat că, dacă lipsește ceva din inventar, contractul va fi reziliat.

Consiliul Județean Hunedoara a cumpărat clădirile de patrimoniu și terenul aferent cu suma de 1,5 milioane de lei stabilită în urma evaluării de specialitate, iar plata trebuie făcută până în data de 31 mai. Din data de 1 iunie se retrage din obiectiv și paza, plătită acum de societatea de închideri.

EM Petrila a fost închisă pe data de 30 octombrie 2015, când din subteranul minei a fost extrasă ultima tonă de cărbune, urmând apoi un proces de ecologizare a perimetrului minier. Mai multe clădiri au rămas în picioare, după ce au fost incluse pe lista monumentelor istorice. Consiliul Județean Hunedoara a anunțat de-a lungul timpului că monumentele istorice pot intra într-un circuit turistic, iar terenul să fie pus la dispoziția eventualilor investitori. De asemenea, în fosta clădire administrativă, ar urma să își mute activitatea Primăria Petrila.

Carmen COSMAN – PREDA