Proiect de lege susținut de deputatul Cristian Resmeriță: Procesul verbal pentru contravențiilor la circulația pe drumurile publice poate fi contestat și în localitatea de domiciliu!

O lege susținută de deputatul PSD de Hunedoara Cristian Resmeriță, care a fost promulgată de șeful statului Klaus Iohannis și publicată în Monitorul Oficial al României la finele lunii iulie, dă posibilitatea ca procesul – verbal de constatare a contravențiilor la legile circulației să poată fi contestat și la Judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul, nu doar la Judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia, cum era până acum.

Practic, legea intrată în vigoare vine să modfice art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Astfel, prin această inițiativă, articolul 118, alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta ori la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul”.

Este o intrare în normalitate spun inițiatorii legii, printre care și deputatul PSD de Hunedoara Cristian Resmeriță.

Recent, a fost promulgată şi publicată în Monitorul Oficial al României, Legea nr. 107/2022 prin care se modifică art 32 alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 în sensul în care se instituie o competenţă alternativă de soluţionare a plângerilor contravenţionale: fie instanţa de la locul „faptei” cum era până în prezent (dar în baza unei norme de competenţă exclusivă), fie instanţa de la domiciliul contravenientului. În epoca tehnologiei şi a digitalizării o asemenea normă nu poate fi decât binevenită, reducând cel puţin poluarea pricinuită de transportul unora dintre contravenienţi înapoi la „locul faptei ” pentru „dreapta judecată” . Iniţiativa de modificare al art. 32 alin (1) din Ordonanţa nr. 2/2001 a fost depusă în anul 2019 însă nu a fost corelată cu şi prevederile art. 118 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 (Codul rutier) care statuează că: „împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la Judecătoria în a cărei rază de competentă a fost constatată fapta.” Ca atare, aceste prevederi sunt în vigoare în acest moment, asupra lor neintervenind nici o modificare şi nici o  abrogare implicita a acestor dispoziţii, astfel că în practică se ridică o serie de probleme, cum ar fi dacă modificările aduse Ordonanţei nr. 2/2001 se vor aplica şi în materia contravenţiilor rutiere sau dacă, dimpotrivă, în această materie va rămâne o competenţă teritorială exclusivă. (…) Pentru înlăturarea problemelor ce pot interveni in stabilirea competenţei şi în cazul contestării acestui gen de contravenţii este necesară adoptarea acestei iniţiative legislativa de modificare a Legii nr. 195/2002 (Codului rutier) în sensul consacrării şi acolo a competenţei alternative ”, se arată în expunerea de motive a proiectului printre inițiatorii căruia se află și Cristian Resmeriță.

Carmen COSMAN – PREDA