Propunere legislativă de protejare a copiilor victime sau martori ai violenței domestice, susținută de senatorul Lucica Dina Muntean

O inițiativă legislativă printre inițiatorii căreia se numără senatorul PNL de Hunedoara Lucica Dina Muntean își propune să protejeze copiii de ceea ce generic este numit ”violență domestică”. Conform propunerii de act normativ înregistratp la Senat pentru dezbatere, în situațiile excepționale, în cazul copiilor şi elevilor victime sau martori ai violenţei domestice devine posibil transferul minorului la o altă unitate școlară de îndată, indiferent de limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiunea de studiu şi fără aprobarea inspectoratului şcolar.

Inițiatorii acestei modificări a art.21 din Legea educației naționale nr.1/2011, arată că de multe ori, în cazurile de violență domestică, copiii sunt la mijloc între cei doi părinţi.

Expunerea la violenţă în timpul copilăriei are consecinţe exclusiv negative asupra sănătăţii fizice şi mentale. Expunerea copiilor la violenţă în propriile familii, în mod regulat, prin asistarea la conflicte violente şi certuri între părinţi, încalcă reglementările în vigoare cu privire la protecţia copilului şi pot afecta în mod grav bunăstarea acestuia, dezvoltarea personală şi interacţiunea socială în copilărie şi în viaţa de adult”, se arată în expunerea de motive a acestui act normativ inițiat și susținut de senatorul PNL Lucica Dina Muntean.

Legea prevede că ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea copiilor lor, chiar dacă nu locuiesc impreună. Teoretic, aceștia ar trebui să se consulte și săîși exprime acordul cu privire la şcoala, tratamente medicale, reşedinţa, administrarea bunurilor etc.

Numai că nu întotdeauna lucrurile se întâmplă la modul ideal. Astfel, în situaţia în care, din orice motiv, un părinte nu îşi exprimă voinţa pentru luarea deciziilor, acestea se iau de către părintele cu care copilul locuieşte, cu excepţia situaţiei în care acest lucru contravine interesului superior al copilulu. Aşadar, arată inițiatorii actului normativ, ”dacă un copil are domiciliul stabilit la mama, iar tatăl refuza în mod constant să coopereze în luarea deciziilor care sunt în interesul copilului, mama poate lua aceste hotărâri singură. Abuzând de dreptul lor de a-și vedea copiii, unii părinţi fac presiuni asupra acestora pentru a-i determina sa rămână cu ei, îi „cumpără”, îi folosesc pentru a transmite ameninţări celuilalt părinte. În situaţia specială a transferului de la o şcoală la alta, conducerea instituţiei de învățământ solicită mamei și acordul tatălui, ceea ce uneori poate fi dificil de obținut, și chiar neindicat, mai ales când copiii se tem de acesta, când exista un ordin de protecţie sau când tatăl se află într-o lupta de putere cu mama și foloseşte o astfel de circumstanţă pentru a-și manifesta forţa”.

În plus, în situaţiile de violenta domestică, stabilirea domiciliului la mama se poate solicita direct prin cererea de ordin de protecţie. De asemenea, sunt disponibile și celelalte căi legale, respectiv ordonanţa președintiala sau divorţul, în cadrul căruia se solicita și stabilirea domiciliului copiilor.

La momentul actual, transferul elevilor de la o şcoală la alta se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă. Regulamentul-cadru prevede că, în situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiunea de studiu, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim.

În lipsa unei definiţii clare şi complete a sintagmei “situaţii excepţionale” şi a unei proceduri care să asigure legalitatea măsurilor dispuse, apreciem că nu există criterii legale obiective pentru a aproba transferul elevilor şi mai mult decât atât, apreciem că prin art. 139 nu reiese concret procedura aplicabilă de către inspectoratele şcolare judeţene în vederea transferării urgente, cu caracter temporar, a copiilor victime sau martori ai violenţei domestice la unitatea şcolară recomandată de către instituţiile care oferă servicii sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice”, mai spun semnatarii modificării legislative.

Tocmai acest inconvenient vine să modifice propunerea legislativă semnată de parlamentarul hunedorean, astfel încât să existe o practică unitară.

Această categorie vulnerabilă ar trebui să beneficieze de intervenţia legislativă a statului pentru a garanta respectarea interesului superior al copilului. Statul, prin reprezentanţii săi, trebuie să investigheze cu o atenţie deosebită cazurile de violenţă domestică, în special atunci când sunt implicaţi copii minori, iar aceasta este o cerinţă firească în orice societate democratică” , a subliniat senatorul PNL Lucica Dina Muntean.

Carmen COSMAN – PREDA