Rețele de gaz metan extinse în municipiul Lupeni prin PNI ”Anghel Saligny”

Nu mai puțin de 12 milioane de lei este suma de care beneficiază Municipiul Lupeni pentru extinderea rețelelor de gaze naturale.

Este vorba despre proiectul care vizează ”Extindere rețea de distribuție gaze naturale în Municipiul Lupeni”, depus de Primăria Municipiului Lupeni, și care a fost aprobat la finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Adrian Ioan Veștea, a înmânat primarului municipiului Lupeni Lucian Resmeriță, în cadru oficial, adresa de aprobare a sumelor pentru implementarea proiectului.

Carmen COSMAN – PREDA