Senatorul Lucica Dina Muntean – membru în Comitetul Director al Institutului Român pentru Drepturile Omului

Senatorul PNL Lucica Dina Muntean a fost aleasă membru al Comitetului Director al Institutului Român pentru Drepturile Omului, din partea Senatului României. Din IRDO mai fac parte alți 11 parlamentari, 7 reprezentanți ai mediului academic și 5 reprezentanți ai unor ONG-uri.

”Propunerea și alegerea mea în acest comitet m-a bucurat și m-a onorat în același timp, fiind o recunoaștere a activității depuse în cadrul Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din Senat”, a declarat senatorul PNL Lucica Muntean.

Creat pe baza Legii nr.9/1991, Institutul Român pentru Drepturile Omului are ca principal obiect de activitate asigurarea unei mai bune cunoașteri de către organismele publice, asociațiile neguvernamentale și cetățenii români a problematicii drepturilor omului, a modului în care acestea sunt garantate în alte țări și în concordanță cu normele cuprinse în pactele și tratatele internaționale la care România este parte. Scopul institutului este să informeze opinia publică și organismele internaționale în legătură cu reglementările interne și concordanța acestora cu standardele internaționale și cu modalitățile practice prin care drepturile omului sunt asigurate și respectate în România.

Condus din 2016 de către dr.Adrian Bulgaru, Institutul desfășoară activități de cercetare, educație, formare și informare pe arii tematice precum: drepturile copiilor și tinerilor, drepturile persoanelor vârstnice, drepturile persoanelor cu dizabilități, nediscriminare, accesul la justiție, migrație și azil, drepturile economice, sociale și culturale.

”Dacă și până acum, prin natura profesiei mele, dar și ca parlamentar am activat intens pentru drepturile tuturor categoriilor de cetățeni, prin prezența mea în Consiliul General și în Comitetul Director al Institutului Român pentru Drepturile Omului, aceste preocupări vor fi extinse și îmbunătățite. Îmi doresc să sprijin cât mai mulți copii, tineri, vârstnici, persoane cu dizabilități precum și instituțiile de care au nevoie pentru a trăi cu demnitate într-un stat de drept”, a mai spus parlamentarul hunedorean.

Carmen COSMAN – PREDA