Undă verde de la Guvern pentru vânzarea Minei Petrila către Consiliul Județean Hunedoara

Guvernul a dat undă verde vânzării Minei Petrila către Consiliul Județean Hunedoara. Mai mult, a fost de acord și cu prețul propus de administrația publică județeană, mai mic decât cel stabilit inițial de expertul autorizat.

”Ansamblul istoric Mina Petrila”, respectiv fostul perimetru industrial al exploatării de cărbune, se află în patrimoniul Societății Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului, care anul viitor ar trebui să-și încheie activitatea. Consiliul Județean și-a manifestat intenția de a cumpăra clădirile și terenul aferent, însă la un preț mai mic față de cel stabilit inițial de expertul ANEVAR, respectiv de 1,5 milioane de lei față de 2,43 milioane de lei.

Guvernul a aprobat în ședința de marți Memorandumul cu tema: Aprobarea vânzării „Ansamblului istoric Mina Petrila” din patrimoniul către Consiliul Județean Hunedoara și chiar la prețul cu care a venit administrația publică județeană.

”După încetarea extragerii huilei și începerea lucrărilor de închidere și ecologizare, Exploatarea Minieră Petrila a fost clasată ca monument istoric la solicitarea comunității locale a orașului Petrila. Lucrările de dezafectare/demolare și ecologizare, avizate de către Ministerul Culturii și de Ministerul Economiei, au fost finalizate. Potrivit legii, este nevoie de asigurarea întreținerii și protecției monumentelor, dar Societatea Națională Închideri Mine Valea Jiului S.A. nu le poate efectua, deoarece activele de aici nu mai sunt utilizate în scopul pentru care au fost construite. Consiliul Județean Hunedoara și-a manifestat interesul pentru achiziționarea Ansamblului istoric Mina Petrila. Memorandumul împuternicește Ministerul Energiei să acorde mandat reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor SNIM Valea Jiului pentru vânzarea activelor care formează „Ansamblul istoric Mina Petrila” către CJ Hunedoara”, se arată în documentul aprobat astăzi de Executiv.

Pentru ca tranzacția să se poată efectua, mai este nevoie de un nou acord al Adunării Generale a Acționarilor de la SNIMVJ, a precizat directorul societății, Daniel Sîrb. AGA se poate întruni chiar și la 24 de ore de la avizul dat de Guvern, iar imediat după aceea pot demara procedurile notariale.

Directorul SNIMVJ a precizat că, pentru ca activele să nu rămână ale nimănui, a contractat servicii de pază și pentru lunile ianuarie și februarie ale anului viitor, așa cum s-a întâmplat în toată această perioadă. Mai mult, SNIMVJ plătește și impozit pentru clădirile și terenurile fostei platforme industriale, chiar dacă de patru ani aceste imobile nu mai sunt utilizate.

Din 2017 și până în prezent, suma cheltuită de SNIMVJ depășește 3,3 milioane de lei pentru impozite și taxe locale, respectiv paza activelor Minei Petrila.

De precizat că, în urma clasării drept monument istoric, fostul perimetru minier de la Petrila are un statut foarte strict.

Carmen COSMAN – PREDA