Auditul excepţional de la ApaServ scoate la iveală grave nereguli privind resursele umane

Cea mai recentă auditare de la ApaServ, care nu a vizat aspectele de natură financiară, ci doar activitatea de gestiune a resurselor umane, a scos la iveală nereguli importante. Contracte de muncă fără viza compartimentului juridic, drepturi salariale modificate fără o negociere prealabilă şi fără justificarea oportunităţii acestora sau indemnizaţii de conducere flagrant diferenţiate sunt doar câteva dintre deficienţele scoase la iveală de auditul excepţional realizat la furnizorul de apă şi canalizare din Valea Jiului de Consiliul Judeţean Hunedoara.

Scriam recent despre cum şi-a desfiinţat ApaServ Valea Jiului SA – instituţie condusă de Costel Avram – dintr-un condei serviciul intern de audit, chiar în timp ce se efectua o activitate de verificare. (Vezi articolul AICI)

Desfiinţarea s-a bazat, aparent legal, pe faptul că auditarea va fi făcută de cei de la Consiliul Judeţean Hunedoara, în subordinea căruia funcţionează societatea de apă şi canalizare din Valea Jiului. Solicitarea le-a fost aprobată, deşi CJ Hunedoara nu avea capacitatea reală de a efectua verificările la toate instituţiile subordonate, lucru reliefat negru pe alb ulterior de instituţiile ablitate. În aceste condiţii a existat suspiciunea că oficialii ApaServ s-au debarasat de Serviciul de audit intern din cauză că ar fi putut deveni…incomod.

Grav este că, în lipsa unei verificări temeinice periodice, pot apărea grave nereguli, şi asta în condiţiile în care vorbim despre o instituţie care derulează proiecte cu importane fonduri europene.

Probleme sunt şi nu puţine şi asta o relevă cel mai recent audit efectuat la SC ApaServ Valea Jiului de Consiliul Judeţean Hunedoara în octombrie 2015, document care a apărut recent în spaţiul public.

Vorbim despre un audit excepţional, care a vizat perioada cuprinsă între 1.01. 2012 – 31.12.2014. La finalul acţiunii de verificare concluziile au fost următoarele: în ceea ce priveşte stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului, nivelul este critic. De asemenea, trebuiau îmbunătăţite obiectivele ce vizau implementarea standardelor de control intern/managerial, programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, precum şi elaborarea/actualizarea registrului riscurilor şi întocmirea rapoartelor.

Practic, în urma controlului s-a descoperit că încheierea contractelor de muncă şi a actelor adiţionale ale personalului ApaServ Valea Jiului s-a făcut fără viza serviciului juridic în cele multe dintre cazuri. Din 27 de dosare verificate, în 26 dintre cazuri CIM şi actele adiţionale nu aveau viza respectivă, absolut legală. În plus, în 9 cazuri au fost efectuate modificări contractuale fără emiterea unei dispoziţii/ decizii de către unitate, iar într-unul din cazurile analizate s-au făcut modificări salariale fără întocmirea actului adiţional la CIM, aşa cum cere legea.

Pe de altă parte, în raportul de audit se arată că atât contractele individuale de muncă, dar şi actele adiţionale sau dispoziţiile/ deciziile din care rezultă obligaţii pe seama fondurilor publice nu au fost supuse vizei de control financiar preventiv. Documentele în cauză nu au fost avizate nici de compartimentul juridic, dar nici măcar de cel financiar – contabil!

Actele justificative, facultative la ApaServ

Echipele de verificare au descoperit la ApaServ că modificarea drepturilor salariale, indiferent că vorbim de majorări sau diminuări, s-a făcut în lipsa unei negocieri şi, mai grav, fără justificarea oportunităţii acesteia. Neregulile au crescut gradual, de la an la an, arată datele oficiale ale auditului excepţional de la furnizorul de apă din valea Jiului.

Astfel, din 3 dosare analizare care se referă la modificări efectuate în 2012, într-un singur caz nu exista referat sau fundamentarea compartimentului iniţiator sau compartimentului de specialitate. Pentru anul 2013, din 7 dosare analizate, în 6 cazuri nu exista decizie/ dispoziţie dată de directorul general pentru modificările contractuale efectuate care să indice legalitatea acestora, iar în 4 cazuri nu exista nota de fundamentare/referat pentru modificările intervenite. Din 33 de dosare care se referă la anul 2014, în 28 nu exista decizie/ dispoziţie dată de directorul general pentru modificările contractuale, iar în 8 cazuri nu exista nota de fundamentare/referat pentru modificările intervenite. Deficienţe sunt şi în actele care vizează modificările de funcţie, loc de muncă şi diminuări ale salariului, iar echipa de control scrie negru pe alb că „în toate cazurile analizate nu există documente justificative care să dovedească negocierea directă aşa după cum s-a înscris în dispoziţiile/ deciziile emise de directorul general”.

Indemnizaţii de conducere, după bunul plac!

După bunul plac par să se fi acordat şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul cu funcţii de conducere din cadrul societăţii.

Din verificarea modului de stabilire pentru indemnizaţiile acordate în 2012, s-a constatat că în perioada februarie – octombrie sporurile au fost împărţite astfel: director dezvoltare, director economic, director tehnic – 30%; şef serviciu 15 – 25%; şef birou, sector, laborator 10 – 25%.

„Limitele au fost stabilite fără a exista o fundamentare pentru acordarea sporului de conducere în cadrul fiecărei structuri organizatorice a SC ApaServ Valea Jiului SA. S-a constatat că în cazul birourilor, şefii de birou au primit spor de conducere diferenţiat”, se arată în actele de control.

Astfel, la Resurse Umane şi Biroul juridic, sporul s-a acordat în procent maxim, respectiv 25%, iar în cazul Biroului Investiţii Dezvoltare şi Biroului Administrativ procentele au fost minime, respectiv 10% şi 15%.

„Totodată, s-a constatat că în cazul schimbării şefului de birou din cadrul Biuroului Investiţii Dezvoltare, noului şef i se stabileşte un spor de conducere mai maree decât fostului şef de birou”, s-a mai descoperit în timpul activităţii de auditare.

Şi în cadrul secţiilor au fost diferenţe importante. De exemplu, la Secţia Staţie Epurare Canal şi la secţia Apă Canal Aninoasa sporul acordat a fost de 20%, faţă de 25% pentru ceilalţi 6 şefi de secţii din structura ApaServ.

Din noiembrie 2012 indemnizaţiile s-au diminuat cu câte 5 procente, situându-se între 5% şi 25%, dar fără a fi stabilit nivelul acestora pe secţii, servicii, sectiare, etc.

La finalul auditării s-au făcut şi recomandări, dar oare a mai verificat cineva dacă au fost sau nu respectate?! Oricum, alt audit de la Consiliul Judeţean Hunedoara nu ştim să mai fi fost, indiferent de natura acestuia, respectiv regular sau excepţional.

Au mai fost în schimb nişte controale, spun surse autorizate, pe tema unor investiţii derulate cu fonduri europene care nu ar funcţiona, dar despre acest lucru într-un articol viitor.

Carmen COSMAN – PREDA

Foto: Hunedoara Libera